Koulutuksen vaikuttavuus sekä osaamisen kohtaanto ja ennakointi alueellisesti ja valtakunnallisesti

MDI toteutti Sitralle tutkimuksen koulutuksen alueellisesta vaikuttavuudesta sekä osaamisen kohtaamisesta. Tutkimus tarkastelee eri koulutusalojen opiskelijoiden sijoittumista opintojen jälkeen sekä työmarkkinoille tai jatko-opintoihin että alueellista sijoittumista koulutusalan ja toiminnallisen aseman mukaan. Osana tutkimusta tarkastellaan myös osaajavirtoja maan sisäisessä ja kansainvälisessä muuttoliikkeessä. Tuloksena syntyi tutkimusraportti tutkimuksen eri osa-alueista sekä näiden pohjalta muodostettu kokonaiskuva koulutuksen alueellisesta vaikutuksesta sekä tämän yhteydestä osaamisen kohtaantoon alueellisesti.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan