Kirkkonummen osa-alueittaisen ennusteen lisäskenaario

Työ täydensi aiemmin toteutettua Kirkkonummen osa-alueittaista ennustetta lisäämällä ennusteeseen yhden lisäskenaarion. Lisäskenaario tarkastelee kunnan osa-alueiden tulevaa kehitystä erityisen optimistisin olettamin, kuvaten kunnan maksimaalista väestönkasvua sekä tämän jakautumista kunnan sisällä. Lisäskenaario sisältää kaiken saman sisällön kuin aiemmat osa-alueittaisen väestöennusteen skenaariot ja skenaario mallintaa kunnan osa-alueiden kehitystä yksivuotisikäryhmittäin ja sukupuolittain. Lisäskenaariota käytetään etenkin kunnan asuntotuotannon suunnitteluun sekä palveluverkon suunnitteluun.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan