Kaupunkialueen kehityksen analyysi rakennusalan yritykselle

Projektissa tutkittiin tietyn kaupunkialueen eri osien kehitystä 2010-luvulla väestönkehityksen, vetovoiman, sosioekonomian, väestön toiminnallisen rakenteen ja demografisen rakenteen sekä kaupungin eri osien rakentamista, asuntokantaa, kaavoitusta ja saavutettavuutta. Lisäksi ko. alueille tehtiin väestöennuste vuoteen 2040. Tavoitteena oli tilasto- ja aineistomateriaalin perusteella luokitella tilaajan näkökulmasta potentiaalisimmat kaupungin alueet, joihin tilaajan kannattaa fokusoida tulevaisuudessa. Lopputuloksena syntyi raportti, jossa oli mahdollisimman visuaalisesti tuotettu tiivis informaatiosisältö ja luokitus eri alueista. Lisäksi tilaajalle tuotettiin aineistosta GIS-yhteensopivia karttatasoja tilaajan omien analyysien tueksi.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan