Kaupungin keskustan väestöennuste rakennusalan toimijalle

Rakennusalan toimija tilasi MDI:ltä tulevan toimintansa tueksi väestöennusteen kaupungin laajennetun keskustan alueesta vuosille 2022-2040. Yritys hyödyntää väestöennusteita tulevan rakentamisen sekä tonttien hankinnan suunnitteluun.

Työssä kaupungin keskustasta ja keskustan lähialueelta määritettiin yrityksen kannalta mielenkiintoiset pienalueet, jotka otettiin mukaan väestöennusteeseen. Tämän jälkeen muodostettiin useampi vaihtoehtoinen väestöskenaario kaupungin tulevasta kehityksestä. Skenaarioiden tavoite oli haarukoida tulevan kehityksen mahdollisuuksia. Skenaarioiden pohjalta siirryttiin osa-alueittaiseen ennusteeseen, jossa tulevaa kehitystä ennakoitiin yrityksen kannalta kiinnostavien alueiden kehitystä väestöskenaarioiden olettamien perusteella. Osa-alueittaisessa ennusteessa huomioidaan väestöskenaarioiden olettamien lisäksi myös kunkin alueen ominaispiirteet sekä tuleva rakentaminen.

Lopputuloksena syntyi yrityksen tarpeisiin kaupungin osa-aluetason ennuste sekä kevyt raportti ennusteen toteutuksesta ja tuloksista. Lisäksi ennustedata luovutetaan tilaajalle. Tulokset esiteltiin yrityksen johtoryhmälle.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan