Jyväskylän kaupungin muuttoliike ja väestönkehitys vuonna 2020

MDI tarkasteli Jyväskylän kaupungin väestönkehitystä ja etenkin muuttoliikkeessä tapahtuneita muutoksia vuoden 2020 aikana. Osana tarkastelua MDI analysoi, miten maan sisäisen muuttoliikkeen ikärakenne ja suuntautuminen, maahan- ja maastamuuton volyymi ja ikärakenne sekä syntyvyys ja kuolleisuus muuttuivat vuoden 2020 aikana vuosiin 2015-2019 verrattuna. Tulokset raportoitiin visuaaliseen diasarjaan.Tulokset kertoivat Jyväskylän kaupungin aseman muutoksista pandemia-aikana huomioimalla tarkemmin ikäryhmittäiset erot, sekä muutokset muuttojen suuntautumisessa. Tulosten perusteella oli mahdolista myös hahmottaa Jyväskylän kaupungin aseman muutokset pandemian aikana verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan