Iäkkäiden ikäryhmien kehitys kunnittain ja 11 suurimmassa kaupungissa vuoteen 2040 mennessä

Projektissa tarkasteltiin kuntatasolla iäkkään väestön kehitystä koko maassa Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella 2020- ja 2030-luvuilla. Lisäksi nostettiin esiin keskeisimpiä muutostrendejä sekä näihin vaikuttavia tekijöitä, joita toimijan tulisi huomioida tulevissa toimissaan.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan