Hyvinkään osa-alueittainen väestöennuste

Hyvinkään kaupunki suunnitteli tulevaa talouden kehitystä, asuntotuotannon tarvetta sekä koulutus- ja varhaiskasvatuksen palveluiden tarvetta kolmella väestöskenaariolla. MDI vastasi vuoden 2022 väestöskenaarioiden toteuttamisesta sekä koko kunnan tasolla että yhden skenaarion osalta osa-aluetasolla. Työn taustaksi päivitettiin myös aiempi Hyvinkään väestön nykytila-analyysi.

Kunnalle muodostettiin kolme aiempaan kehitykseen sekä kunnan omiin tarpeisiin perustuvaa skenaariota vuosien 2022-2040 väestönkehityksestä. Tämän lisäksi kunnan palveluntarvetta varten yksi väestöskenaario toteutettiin kunnan sisäisillä osa-alueilla, joissa kunnan tulevaa kehitystä tarkastellaan Hyvinkään osa-alueittain, huomioiden kunkin osa-alueen ominaispiirteet sekä tulevan rakentamisen vaikutuksen. Lopputuloksena kuva kunnan tulevasta väestönkehityksestä eri kunnan osissa tarkentuu, joka mahdollistaa 2020- ja 2030-luvun palvelusuunnittelun. Syntyvyyden vaihtelun huomoimiseksi projektissa tehtiin herkkyyslaskelmia eri syntyvyyden vaikutuksista lasten ikäluokkien kehitykseen.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan