Elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvitys

MDI laati Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle (SITRA) elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvityksen. Selvitys piti sisällään neljä toisiinsa kytkeytyvää työvaihetta, jotka liittyivät väestökehityksen ja koulutustarjonnan tilannekuvan laatimiseen, väestökehityksen ja koulutustarpeiden ennakointiin, kohtaantoon liittyvään analyysiin sekä tilastollisten, viestinnällisten ja graafisten materiaalien tuottamiseen. Selvityksen tuloksista koostettiin raportti. Selvitys valmistui joulukuussa 2019.

Pyydä tarjous

Toteutamme vuosittain ~100 erilaista toimeksiantoa lyhyistä työpajatoteutuksista monivuotisiin tutkimushankkeisiin.

Verkkokauppa

Kehitys kiinnostaa, mutta et tiedä mistä aloittaa? MDI:n kaupassa voit haarukoida erilaisten toteutusten hintaa ja halutessasi saat arviosta koonnin sähköpostiin.

Siirry verkkokauppaan