Referenssit

					
					

Neljän maakuntaohjelman vertaisarviointiprosessi

 • Alueet

Varsinais-Suomen liitto yhdessä Uudenmaan liiton, Hämeen liiton ja Kymenlaakson liiton kanssa ovat päättäneet toteuttaa maakuntaohjelmiensa…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä -webinaari

 • Liikenne

MDI fasilitoi Etelä-Pohjanmaan liikennepäivä -webinaarin Etelä-Pohjanmaan liitolle. Päivän teemana oli liikenteen tulevaisuus, ja tavoitteena on…

Lue lisää

					
					

Kotkan-Haminan seudun asuntomarkkinatilanne & asuntopolitiikka -selvitys

 • Väestö
 • Alueet

Selvitystyön päätavoitteena on tuottaa tietoa Kotkan-Haminan seudun asumisen kehittämisen tueksi. Työssä selvitetään, mikä on asumiseen…

Lue lisää

					
					

Tutkimus kertakäyttömuovituotteita koskevan direktiivin (EU) 2019/904 ja alusjätedirektiivin (EU 2019/883) toimeenpanosta kalastusvälineiden osalta

MDI toimi Suomen maaeksperttinä kansainvälisessä konsortiossa, joka toteutti Euroopan komission meri- ja kalatalouden pääosastolle tutkimuksen…

Lue lisää

					
					

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen ja skenaarioiden päivitys

 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia (RIS3) päivitetään vuoden 2020 aikana. Lisäksi päivitetään vuosina 2018-2019 tehdyn laajan…

Lue lisää

					
					

Leader Pohjois-Kymen Kasvu, Etpähä, Päijänne-Leader strategiatyön tuki

 • Maaseutu

MDI tukee Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä seuraavan ohjelmakauden strategiaprosessissa. Työhön sisältyy alueiden nykytilan kuvausten laatiminen,…

Lue lisää

					
					

Kaupunkipolitiikan koronapäivitys Kuntaliitolle

 • Kaupunki

MDI teki tiiviin katsauksen kaupunkien kehitykseen koronanjälkeisessä ajassa sekä sen tuomiin kaupunkipolitiikan päivitystarpeisiin ja Kuntaliiton…

Lue lisää

					
					

EDIH-vertailuanalyysi Länsi-Suomen konsortioalueen ja muiden maakuntien välillä

 • Alueet
 • Innovaatio

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin ja vertailun muihin alueisiin…

Lue lisää

					
					

Keuken tietopalvelu

 • Alueet

MDI toteuttaa Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskukselle (KEUKE) digitaalisen tietopalvelun, jonka avulla voidaan seurata KEUKEn ja sen toiminta-alueen…

Lue lisää

					
					

Sopimuspalokuntien tulevaisuuskatsaus

 • Tulevaisuus

MDI toteuttaa Suomen sopimuspalokuntien tulevaisuutta tarkastelevan tutkimuksen, jossa luodaan kattava näkemys sopimuspalokuntien toimintaympäristöön vaikuttavista muutoksista,…

Lue lisää

					
					

Kunteko-ohjelman ulkoinen loppuarviointi

 • Alueet

Vuonna 2015 käynnistynyt Kunteko 2020 -ohjelma on KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteistyössä toteuttama kehittämisohjelma,…

Lue lisää

					
					

Leader Pohjoisin Lappi, itsearvioinnin tuki

 • Maaseutu

MDI tuki Leader Pohjoisinta itsearvioinnissa. Työhön kuului kahden kyselyn (hallituksen jäsenille ja tuensaajille) suunnittelu, toteutus…

Lue lisää

					
					

Luontosuhdebarometri

 • Ympäristö

MDI toteutti Ympäristöministeriölle luontosuhdebarometrikyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten suhdetta luontoon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen. Kyselyyn haettiin…

Lue lisää

					
					

Leader Suupohjan strategiasparraus

 • Maaseutu

MDI tukee Leader Suupohjaa seuraavan ohjelmakauden strategiatyössä. Työhön sisältyy strategiaprosessin suunnittelu, osallistavien työpajojen fasilitointi, nykytilan…

Lue lisää

					
					

Pienen kaupungistumisen analyysi (nykytila ja skenaariot) Iisalmeen

 • Väestö

MDI teki Iisalmen kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena oli kuvata,…

Lue lisää

					
					

Tampereen rakennemallityön valmistelun tuki

 • Väestö

Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu kaksi kuntien yhdessä työstämää rakennesuunnitelmaa vuosina 2011 ja 2014. Niitä on…

Lue lisää

					
					

Silta-sopimusten arviointi

 • Alueet
 • Hallinto

Selvityksessä tarkasteltiin siltasopimuksen toimintamallia ja prosessia, siltasopimusten vaikutuksia sekä määriteltiin ehdotus kriteeristöksi mahdollisten uusien siltasopimusalueiden…

Lue lisää

					
					

HYVIS-hanke

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Osallisuus

Tutkimushankkeen tavoitteena on kartoittaa kuntien ja kyläyhteisöjen hyvää elämää ja kehittää kartoituksen pohjalta HYVIS-indeksi eli…

Lue lisää

					
					

EDIH-konsortioalueen alue- ja osaamisprofiilit + etäpaja

 • Alueet
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio
 • Verkostot

MDI toteutti neljän maakunnan (Satakunta, Keski-Suomi, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa) alueellisen tilannekuva-analyysin innovaatiopotentiaalin ja digitaalisen valmiuden…

Lue lisää

					
					

Toimeentulotuen rahoituksen vaikutus kuntien toimintaan (TOITU)

 • Yhteiskunta

Käynnissä olevan VN Teas-tutkimushankkeen tavoitteena on kerätä tietoa siitä, miten perustoimeentulotuen rahoitusvastuu näkyy kuntien toiminnassa…

Lue lisää

					
					

ELSA TestBed

 • Hyvinvointi

MDI kehitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskehittämisen innovaatio- ja testausympäristö Elsa-Testbedin hallintamallia. Elsa-Testbed tarjoaa yrityksille…

Lue lisää

					
					

European Evaluation Helpdesk for Rural Development temaattinen työryhmä 8, maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistus

 • Maaseutu

MDI osallistuu EU:n osarahoittamien maaseutuohjelmien 2014-2020 loppuarvioinnin ohjeistuksen laatimiseen asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.

					
					

C23-väestöanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI teki Kuntaliitolle tiiviin tarkastelun vieraskielisten väestödynamiikasta C23-kaupungeissa. Tämän lisäksi MDI teki C23-kaupungeille vieraskielisen väestön…

Lue lisää

					
					

Keskipiste-Leaderin hallituksen strategiasparraus

 • Maaseutu

Suomi ja suomalaiset Leader-ryhmät valmistautuvat uuteen ohjelmakauteen. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut Leader-ryhmille ohjeet strategioiden…

Lue lisää

					
					

Laitilan osa-alueittainen nykytila-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI teki Laitilan kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin, jossa kuvattiin koko kaupungin ja kaupungin sisäistä väestönkehitystä…

Lue lisää

					
					

Valkeakosken osa-alueittainen nykytila-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI tekee Valkeakosken kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin, jossa kuvattiin koko kaupungin ja kaupungin sisäistä väestönkehitystä…

Lue lisää

					
					

Varsinais-Suomen Tehostettu työnvälitys -palvelun arviointi- ja vaikuttavuustutkimus

 • Työllisyys

MDI ja Melkior toteuttavat yhteistyössä tutkimuksen, jossa arvioidaan Varsinais-Suomen tehostetun työnvälityspalvelun tuloksia ja vaikutuksia suhteessa…

Lue lisää

					
					

Seutukaupungit, pieni kaupungistuminen ja asuntopolitiikka

 • Alueet

Työssä kuvataan tarkemmin väestökehityksen trendiä seutukaupungeissa paikallisella tasolla, eli kuvataan seutukaupunkien sisäistä kehitystä. Vaikka suurimmassa…

Lue lisää

					
					

Kanta-Hämeen keskussairaalan elinvoimavaikutukset

 • Elinvoima

Projektissa kuvattiin Kanta-Hämeen keskussairaalan merkitystä Kanta-Hämeen ja laajemman alueen elinvoimalle. Kanta-Hämeen sairaalan elinvoimavaikutuksia kuvattiin datavisualisointiin…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi

 • Alueet

MDI arvioi Pohjois-Suomen alueen neljän maakunnan (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) maakuntaohjelmat . Arvioinnissa selvitetään…

Lue lisää

					
					

Esimiesvalmennus Kuntaliitolle

 • Vaikuttavuus
 • Hallinto

Vaikuttavuuslähtöinen johtaminen ennakoivan hallinnan avulla: Digitaalisesti toteutettu työryhmätyöskentely ja vuorovaikutteinen alustus kuntaliiton esimiehille / johtoryhmälle.…

Lue lisää

					
					

Virtuaalipajan fasilitointi

 • Hallinto

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan on päätetty perustaa vanhusasiavaltuutetun virka. Oikeusministeriö on käynnistänyt tehtävän valmistelun.…

Lue lisää

					
					

Pieksämäen kevyt vaikutusalueanalyysi sekä tietopaketin päivitys

 • Väestö

MDI teki Pieksämäen kaupungille kevyen vaikutusalueanalyysin, jossa tarkasteltiin Pieksämäen 50 ja 100 kilometrin vaikutusalueen väestöpohjaa,…

Lue lisää

					
					

Kainuun maaseudun kehittämissuunnitelman 2014–2020 arviointi

 • Maaseutu

MDI toteuttaa Kainuun alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2014 – 2020 väliarvioinnin. Työssä arvioidaan suunnitelman toteutumista ja…

Lue lisää

					
					

Porvoon kaupungin kulttuuriohjelma

 • Kulttuuri

MDI toteuttaa Porvoon kaupungille kulttuuriohjelman yhdessä Porvoon kaupungin ja MDI:n kumppanin Krista Petäjäjärven kanssa. Ohjelmassa…

Lue lisää

					
					

Evaluation of the North-Savo provincial programme

 • Regions

MDI and TK-Eval will carry out an evaluation of the North Savo provincial programme. The…

Lue lisää

					
					

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (SOMPA)

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

MDI toteuttaa Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa Valtioneuvoston Kanslialle monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja…

Lue lisää

					
					

Analyysi valtiontuen arvioinnin vaatimuksista

MDI toimii Ruotsin ja Suomen kansallisena asiantuntijana Euroopan komission (DG Competition) tilaamassa valtiontuen arviointia koskevassa…

Lue lisää

					
					

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan osaamistarvekartoitus

 • Työllisyys

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työllisyyskehitys on ollut hyvää koko 2010-luvun ajan. Erityisesti vuosikymmenen lopulla työllisyysaste nousi…

Lue lisää

					
					

Räätälöity tietopalvelu Kajaanille

 • Elinvoima

Kajaanin kaupungin kaupunkistrategian (2019-2022) ohjaamana Kajaani pyrkii vahvistamaan kuntansa elinvoimaa sekä erityisesti väestön hyvinvointia, sekä…

Lue lisää

					
					

EU ja maakunta -tilaisuudet

Suomi on ollut osa Euroopan unionia 25 vuotta. Etelä-Pohjanmaan liitto halusi järjestää maakunnassa kierroksen, jonka…

Lue lisää

					
					

Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun muuttoliikeanalyysi

 • Muuttoliike

MDI tarkasteli Riihimäen ja Hämeenlinnan muuttoliikkeen rakennetta ja dynamiikkaa.

					
					

Keuruun kevyt elinvoima-analyysi

 • Elinvoima

Keuruun kaupunki tilasi kevyen elinvoima-analyysin, jossa MDI analysoi Keuruun elinvoimaa ja vertasi Keuruun asemaa muihin…

Lue lisää

					
					

Tuusulan alueprofilointi

 • Väestö
 • Alueet

Tuusula halusi brändätä kunnan eri osa-alueet, minkä johdosta MDI profiloi Tuusulan eri alueet perustuen västön…

Lue lisää

					
					

iPAAC Cancer Screening Conference, työpajan ja yhteiskehittelysession fasilitointi

Fasilitoimme työpajan ja yhteiskehittelysession ”new openings of cancer screening in Europe".

					
					

New openings of cancer screening in Europe: iPAAC WP5 conference

Facilitation of a workshop: New openings of cancer screening in Europe: iPAAC WP5 conference

					
					

MRL:n uudistukseen liittyvä kysely koskien viranomaisyhteisytyötä alueidenkäytön suunnittelussa

 • Alueet

Ympäristöministeriö valmistelee maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista. Osana valmistelua haluttiin toteuttaa verkkopohjainen kysely, jolla selvitettiin viranomaisyhteistyön…

Lue lisää

					
					

THL:n tulossopimuspajaveto

MDI fasilitoi syksyllä 2019 kaksi STM:n ja THL:n välistä tulossopimusta valmistelevaa pajaa. Pajoihin osallistui molempien…

Lue lisää

					
					

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman laatimisen tuki

 • Maaseutu

MDI tukee Maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021 – 2027 laatimisprosessissa fasilitoimalla osallistavia työpajoja sekä…

Lue lisää

					
					

Tampereen seudun asuntopolitiikka

 • Kaupunki

Tampereen kaupunkiseutu on kahdeksasta kunnasta muodostuva Suomen toiseksi suurin kaupunkiseutu, jonka tavoitteena on kasvaa kestävällä…

Lue lisää

					
					

NääsMaas Part 2

 • Liikenne

Tampereen alueella kokeillaan usean urheiluseuran yhteistä liikkumispalvelua lapsille ja nuorille. Vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020…

Lue lisää

					
					

Selvitys saaristoalueen ja saaristokunnan kriteereistä

 • Maaseutu

MDI ja Ubigu toteuttavat maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen, joka tukee Saaristoasian neuvottelukuntaa saariston käsitteen ja…

Lue lisää

					
					

Naantalin osa-alueittainen nykytila-analyysi ja väestöskenaariot

 • Väestö
 • Tulevaisuus

MDI teki Naantalin kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja kolme väestöennustetta vuoteen 2040. Tavoitteena on kuvata,…

Lue lisää

					
					

Leader Tunturi-Lapin itsearvioinnin tuki

 • Maaseutu

MDI tuki Leader Tunturi-Lappia itsearvioinnissa. Työhön kuului kolmen kyselyn (hallituksen jäsenille, tuensaajille sekä avoin kysely…

Lue lisää

					
					

Sote-ostopalvelujen asiakastyytyväisyyskysely

 • Hyvinvointi

MDI toteutti kevään 2020 aikana Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ostopalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Työn tavoitteena…

Lue lisää

					
					

Pirkanmaan TE-toimiston strategiasparraus

 • Työllisyys

MDI toteutti Pirkanmaan TE-toimistolle konsultointityön, jossa tuettiin TE-toimistoa strategian laadinnassa. Tavoitteena oli kirkastaa TE-toimiston strategia…

Lue lisää

					
					

Valtion ohjaus 2020-luvulla (OHJAUS2020)

 • Yhteiskunta

Valtion ohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja Suomessa kokonaisvaltaista tarkastelua valtion ohjauksen nykytilasta ja haasteista yhteiskunnan…

Lue lisää

					
					

Oulun UIA -hankehakemus

 • Kulttuuri

MDI laati Oulun kaupungille Urban Innovation Action (UIA) EU-hankehakemuksen liittyen teemaan Culture and Cultural Heritage.…

Lue lisää

					
					

CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi

 • Maaseutu

MDI johtaa konsortiota (MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia ja Gaia Consulting), joka toteuttaa…

Lue lisää

					
					

TEM-uraohjauskartoitus

 • Työllisyys

Tutkimuksessa selvitettiin elinikäistä ohjausta ja urasuunnittelua tukevien TE-hallinnon palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162117

Lue lisää

					
					

Naantalin kaupunginosaennuste

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Alueet

MDI tuottaa Naantalin kaupungille osa-alueittaisen väestönkehityksen analyysin ja osa-alueittaisen väestöennusteen vuoteen 2040. Tavoitteena on kuvata,…

Lue lisää

					
					

Kestävä digitaalinen teollisuus -strategiaprosessi

 • Digitalisaatio

MDI fasilitoi TEM:n Kestävä digitaalinen teollisuus strategiaprosessia, joka tuottaa jaettua tulevaisuuskuvaa ja tiekartan kestävyyttä edistävälle…

Lue lisää

					
					

Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arviointi ja kehittäminen

 • Kaupunki

MDI toteuttaa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle Kaupunkiseutujen ja kuntien asuntopoliittisten ohjelmien arvioinnin ja kehittämisen hanketta, jossa…

Lue lisää

					
					

Fiksu Kalasatama -hankkeen vaikuttavuusarviointi

 • Vaikuttavuus
 • Kaupunki

MDI toteuttaa parhaillaan vaikuttavuusarviointia Helsingin kaupungin Forum Viriumin Fiksu Kalasatama -hankkeesta sen viiden vuoden toiminta-ajalta…

Lue lisää

					
					

Selvitys työllisyyden parantamiseksi tehtyjen lyhytkestoisten koulutusten vaikuttavuudesta

 • Työllisyys

Työelämän jatkuva muutos, nopeasti muuttuvat osaamistarpeet ja osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus aiheuttavat merkittäviä haasteita…

Lue lisää

					
					

Kirjallisuuskatsaus ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin

 • Hyvinvointi
 • Ympäristö

MDI toteuttaa yhdessä Tietotakomon Marko Nurmisen kanssa SOSTE:lle kirjallisuuskatsauksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista sote-sektoriin. Katsauksessa tarkastellaan ilmastonmuutoksen…

Lue lisää

					
					

Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu

 • Tulevaisuus

MDI toteuttaa Etelä-Karjalan liitolle tulevaisuustarkastelun, joka sisältää 4 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Lisäksi luodaan maakunnan…

Lue lisää

					
					

STEA Asiantuntijapalvelu järjestöjen TKI-selvitystyöstä

 • Hyvinvointi
 • Innovaatio

Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut arviointi- ja avustusjaoston esityksestä selvityksen STEA-avustusta saavien järjestöjen tutkimus-, kehittämis-…

Lue lisää

					
					

Leader Liiverin lisäarvon arviointi

 • Maaseutu
 • Alueet

MDI toteuttaa Leader Liiverille arvioinnin, jossa tarkastellaan Liiverin tuottamaa lisäarvoa sekä Liiverin erityisroolia aluekehityksessä.

					
					

Culture Finland -kattohankkeen arviointi

 • Kulttuuri

MDI arvioi Visit Finlandille (Business Finland) kulttuurimatkailun koordinaatiota edistävän Culture Finland -kattohankkeen

					
					

Vaikuttavuusviestintäkoulutus Pirkanmaan Leader-ryhmille

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

MDI suunnitteli ja veti vaikuttavuusviestintäkoulutuksen viidelle pirkanmaalaiselle Leader-ryhmälle 28.11.2019 Sappeessa. Koulutuksessa käytiin läpi vaikuttavuuden todentamisen…

Lue lisää

					
					

Pielisen Karjalan elinkeino-ohjelman päivitys

 • Elinkeinot

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, joka vastaa kuntaliitoksella laajentuneen Nurmeksen kehittämisestä, on tilannut MDI:ltä elinkeino-ohjelma…

Lue lisää

					
					

FAMEn viestintäkonseptin arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

MDI arvioi FAMEn (Fisheries and Aquaculture Monitoring and Evaluation Helpdesk) viestintäkonseptin ja viestinnän toteutuksen sekä…

Lue lisää

					
					

Alueellistamisstrategiaan liittyvä asiantuntijatuki

 • Alueet

VM on käynnistänyt alueellistamisen uusien strategialinjausten valmistelun. Alueellistamisella tarkoitetaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista pääkaupunkiseudun…

Lue lisää

					
					

Vaikuttavuus sote- ja kasvupalvelujen ohjauksessa (VASKO)

 • Vaikuttavuus
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Hallinto

Toiminnan vaikuttavuus ja sitä kautta vaikuttavuusperusteinen ohjaus on noussut monella tavalla tarkastelun keskiöön julkisen sektorin…

Lue lisää

					
					

Skenaarioprosessi Satakuntaliitolle

 • Tulevaisuus

MDI tuottaa Satakuntaliitolle skenaariotarkastelun, joka sisältää 4-5 skenaariovaihtoehtoa ja niiden varautumissuunnitelmat. Työ toteutetaan vuorovaikutteisena prosessina…

Lue lisää

					
					

Leader Aisaparin indikaattorisparraus

 • Maaseutu

Leader Aisapari on sisällyttänyt ohjelmakauden 2014–2020 strategiaansa sosiaalisen tilinpidon budjetin. MDI sparrasi Aisaparia indikattoreiden muotoilussa…

Lue lisää

					
					

Vaikuttavuusviestinnän koulutuspäivä

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä

MDI suunnitteli ja veti vaikuttavuusviestintäkoulutuksen maaseuturahastosta rahoitetuille valtakunnallisille hankkeille sekä EIP- ja koordinaatiohankkeille Helsingissä 4.11.2019.…

Lue lisää

					
					

Rakennerahastojen vaikuttavuusarviointi Etelä-Pohjanmaalla

 • Vaikuttavuus
 • Rahastot

MDI arvioi Etelä-Pohjanmaan liiton toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaalla toteutetun rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa tuotetaan tietoa mm. ohjelmakaudella toteutetun…

Lue lisää

					
					

Ennakointityön koordinointi Oulun Eteläisen alueelle

 • Koulutus
 • Tulevaisuus

Monikampus -hankkeessa kehitetään alueen koulutuksen saavutettavuutta, laatua ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on luoda alustapohjainen kumppanuuskampus-malli, joka…

Lue lisää

					
					

Yritysvaikutusten arvioinnin koulutus Raahen kaupungille

 • Elinkeinot

Raahen kaupunki päätti ottaa yritysvaikutusten arvioinnin käyttöön kaikissa esityksissään vuoden 2020 alusta. Kaupunginhallitukselle, -valtuustolle sekä…

Lue lisää

					
					

Suomen Kasvukäytävän 2020 alkavan sopimuskauden valmistelu

 • Alueet
 • Verkostot

MDI sparrasi Suomen kasvukäytävä -verkostoa uuden järjestäytymisen ja organisoitumisen sekä uuden toimintakauden sopimuksen sisällöllisessä pohdinnassa.…

Lue lisää

					
					

Työvoiman saatavuus Keski-Karjalassa 2021 ja 2030 - ennusteet ja ehdotukset Keski-Karjalan työvoiman saatavuuden toimintasuunnitelmaksi.

 • Väestö
 • Työllisyys

MDI työsti toimenpidesuunnitelma Keski-Karjalan työllisyyden kehittämiseksi. Työhön liittyi MDI:n väestöennusteisiin perustuva työllisen työvoiman ja työpaikkojen…

Lue lisää

					
					

EK: sotemenot nykyhetkessä ja vuonna 2040

 • Hyvinvointi
 • Väestö

MDI arvioi Elinkeinoelämän keskusliitolle sosiaali- ja terveysmenojen nykytilaa ja kehitystä vuoteen 2040 kunnittain ja ikäluokittain.…

Lue lisää

					
					

Malmin kehittämisen skenaariotyö

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Kulttuuri
 • Liikenne
 • Ympäristö

Malmi on Helsingin uudessa yleiskaavassa yksi kantakaupungin ulkopuolisista suurista liike- ja palvelukeskusta-alueista. Alueen kehittämisen käynnistämiseksi…

Lue lisää

					
					

Moreeni-Rastikangas-työpajatoteutus

 • Elinkeinot

MDI toteutti Linnan kehitys Oy:lle työpajan, jonka tarkoituksena oli tukea Moreeni-Rastikangas -yritysalueen kehittämistä. Työpajassa oli…

Lue lisää

					
					

Kokkolan strategian facelift

 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

MDI oli sparraamassa Kokkolan kaupungin strategiaa vuonna 2017. Valtuustokauden puolivälissä tehdään tarkastelu strategian toteutumiseen. Ainakin…

Lue lisää

					
					

Evijärven elinkeinopalvelujen kehittäminen

 • Elinkeinot

Evijärven kunnalle rakennetaan elinkeinopalveluiden palvelupolut ja kehitetään palvelupolku-työkalu yrittäjien tarpeisiin. Evijärvellä on vahvaa mikro- ja…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Karjalan innovaatioympäristöt

 • Innovaatio
 • Verkostot

Työn tarkoituksena oli Pohjois-Karjalassa toimivien innovaatioalustojen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tukeminen, jotka osaltaan mahdollistaisivat vahvemman…

Lue lisää

					
					

Essote-tarvevakioidut sote-menot

 • Hyvinvointi
 • Väestö

MDI tuotti Essotelle tilastoja ja karttoja Etelä-Savon sosiaali- ja terveysmenoista asukasta kohden ja tarvevakioituina asukasta…

Lue lisää

					
					

Selvitys nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksistä (Oulu)

MDI selvitti Nopeiden Kokeilujen toimintamallin edellytyksiä pysyvänä toimintamallina Oulun kaupungissa. Selvityksessä luotiin toimintamallin arvioinniksi ja…

Lue lisää

					
					

Kirjastojen ilmiöiltapäivä

 • Yhteiskunta
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Fasilitoimme kirjastojen tietojohtamisen syysseminaarin ilmiötyöpajassa session ilmiölähtöisyydestä ja systeemisestä ajattelusta julkisten kirjastojen verkoston käyttöön. Työpajassa…

Lue lisää

					
					

Demographic Change, Equality and Wellbeing Workshop

 • Population
 • Society
 • Future
 • Governance
 • Involvement

Facilitating a workshop on demographic change and ageing. :Integrating policies, programmes and services in an…

Lue lisää

					
					

Demographic Change, Equality and Wellbeing- työpajaveto ja alustus

 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Tulevaisuus
 • Hallinto
 • Osallisuus

Osana eurooppalaista Joint Programming Initiative:a “More Years, Better Lives” MDI fasilitoi työpajan demografisesta muutoksesta ja…

Lue lisää

					
					

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan asiakastyytyväisyyskysely

 • Hyvinvointi

MDI kartoitti syksyn 2019 aikana Vantaan kaupungille asiakastyytyväisyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan palveluihin. Työn tavoitteena…

Lue lisää

					
					

Rauman kiertotaloustiekartan laadinta

 • Ympäristö

MDI sparrasi Rauman kaupunkia kiertotaloustiekartan laadinnassa. Työssä pyrittiin konkretisoimaan kiertotalouden tavoitteet, toimenpiteet, potentiaaliset kasvualat ja…

Lue lisää

					
					

Koululaisten turvallisuus (KOTA) hankkeen arviointi

MDI loi ennakoivan arvioinnin viitekehyksen Koululaisten turvallisuus-hankkeelle ja järjesti työpajan Turun kaupungissa hankkeen tärkeimmille sidosryhmille…

Lue lisää

					
					

Etelä-Savon Leader-ryhmien hallitusten sparraus

 • Maaseutu

Eteläsavolaiset Leader-ryhmät valmistautuvat hyvissä ajoin tulevaan ohjelmakauden vaihdokseen. Uuden kauden valmistelun eräänlaisena käynnistyslaukauksena MDI toteutti…

Lue lisää

					
					

Kuopion asumisen trendit ja potentiaaliset asukasryhmät

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Alueet
 • Ympäristö

MDI toteutti Kuopion kaupungille työn, jossa tarkasteltiin kuopiolaisten asumispreferenssejä sekä selvitettiin Kuopion ja erityisesti kaupungin…

Lue lisää

					
					

NääsMaas - I LIKE LIIKE – Tampereen koululaisten kyytipalvelu kouluista harrastuksiin ja takaisin kouluille - konseptikehitys

 • Hyvinvointi
 • Kaupunki
 • Osallisuus
 • Liikenne

Työn keskeisenä ideana on ratkaista 2000 tamperelaisen urheilevan juniorin liikkumishaaste yhteiskuljetuksen periaattein. Työn toinen keskeinen…

Lue lisää

					
					

Plan4Blue -konferenssin fasilitointi

 • Verkostot

MDI fasilitoi kansainvälisen merialuesuunnittelukonferenssin, joka järjestettiin 4.-5.6.2019 Helsingissä. MDI työsti seminaarissa erityisesti valtioiden yhteistyön teemoja…

Lue lisää

					
					

Hämeen ja Riihimäen elinvoimaselvitys

 • Koulutus
 • Elinvoima
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Hallinto
 • Verkostot

MDI toteutti Hämeen liitolle ja Riihimäen kaupungille selvityksen, jossa tarkasteltiin Riihimäen elinvoiman osatekijöitä sekä toiminnallista…

Lue lisää

					
					

VALUMA - Verkostoyhteistyön aluemalli

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Hallinto
 • Verkostot

Valtioneuvosto tilasi selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle. Tarkoituksena oli tukea…

Lue lisää

					
					

Turun kaupungistumisen voima

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus
 • Verkostot

MDI toteutti toukokuu 2019-marraskuu 2019 välillä Turun kaupungistumisen trendeihin ja ilmiöihin liittyvän hankkeen yhteistyössä Turun…

Lue lisää

					
					

Mustasaaren väestö- ja kieliennuste

 • Väestö

MDI laski Mustasaaren kunnalle väestöennusteen, jossa tarkasteltiin väestönkehityksen lisäksi eri kieliryhmien kehitystä (suomen- ruotsin- ja…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan väestöennuste

 • Väestö

MDI laski Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnille väestöennusteen vuosille 2018-2040. Väestöennusteessa tarkasteltiin väkiluvun, demografian…

Lue lisää

					
					

C21+2 väestöennuste ja rakentaminen

 • Väestö

MDI laski C21+2 kaupungeille väestöennusteen, ja vertasi väestöennustetta kaupunkien omiin väestöennusteisiin, sekä arvioi kaupunkien tulevaa…

Lue lisää

					
					

Nykyinen ja tuleva alue- ja väestönkehitys Satakunnassa

 • Väestö

MDI tarkasteli Satakunnan väestönkehityksen tilannekuvaa, trendejä tilastoanalyysin perusteella sekä tulevaisuutta väestöennusteen avulla.

Lue lisää

					
					

Kirkkonummen väestöennuste

 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI laski Kirkkonummen kunnalle väestöennusteen, jossa tarkasteltiin väestön kehitystä, demografisia muutoksia sekä väestönkehityksen osatekijöitä

Lue lisää

					
					

Porvoon kieliennuste

 • Väestö

MDI laski Porvoon kaupungille kieliryhmittäisen väestöennusteen vuosille 2018-2040

					
					

Elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvitys

 • Koulutus
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Alueet

MDI laati Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle (SITRA) elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvityksen. Selvitys piti…

Lue lisää

					
					

Työpaja strategisten verkostojen tunnistamiseksi

 • Innovaatio
 • Verkostot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on mukana eurooppalaisessa älykkään erikoistumisen alustassa, joka keskittyy ruoka-alan innovaatiotoiminnan edistämiseen. S3 Agri-food…

Lue lisää

					
					

Strategy seminar for the municipality of Kuortane

 • Vitality
 • Regions
 • Governance

MDI implemented an intensive seminar for the municipality council of Kuortane, Finland focusin on analysing…

Lue lisää

					
					

Akaan kaupungin tulo- ja lähtömuuttajakysely

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

Akaa on kärsinyt viime vuosina muuttotappiota ja halusi pureutua tarkemmin muuttotappion syihin ja selvittää, millaisilla…

Lue lisää

					
					

Hollannin VM:n arviointikäytänteiden kehittämisarviointi CSES.uk:lle

Työssä toteutettiin vertailuanalyysi arviointikäytäntöjen parantamisesta päätöksenteossa. MDI oli vastuussa Ruotsin benchmark-tutkimuksesta. Tutkimuksen tilasivat Euroopan komissio…

Lue lisää

					
					

ERDF & ESF Evaluation helpdesk, kansallinen asiantuntija

 • Rahastot

MDI toimii Applican alihankkijana Suomen ja Ruotsin maa-asiantuntijana Evaluation Helpdesk-palvelun tuottamisessa. Euroopan komission Evaluation Helpdesk-palveluun…

Lue lisää

					
					

Euroopan maaseutuverkostojen itsearvioinnin sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

MDI tuki Euroopan maaseutuverkostoja (ENRD- ja EIP-AGRI -verkostot) itsearvioinnissa, jossa tarkasteltiin verkostojen yhteisen strategian etenemistä…

Lue lisää

					
					

Tolkkupaja-hankkeen ulkoinen arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

MDI arvioi Seinäjoen kaupungin toteuttaman Tolkkupaja-hankkeen (ESR) vaikutuksia. Ulkoisessa arvioinnissa jäsennetään hankkeelle ennakoivan vaikuttavuuden malli,…

Lue lisää

					
					

Savonlinnan kulttuuristrategia

 • Kaupunki
 • Kulttuuri

Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon liitto hyödyntävät MDI:n asiantuntemusta kulttuuristrategian laadinnassa. MDI toteuttaa strategiaprosessin, jossa kootaan…

Lue lisää

					
					

Korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan arviointi

 • Ympäristö

MDI arvioi korjausrakentamisen ja rakennusten energiatehokkuuden neuvonnan saatavuutta, hyödynnettävyyttä, käytettävyyttä ja toimivuutta. Arvioinnin tulokset palvelevat…

Lue lisää

					
					

Leader-toimintaryhmien sparrauskoulutus indikaattoreista

 • Maaseutu

MDI suunnitteli ja toteutti paikallisen strategian ja hankkeiden edistymisen mittareita koskevan sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille.…

Lue lisää

					
					

6Aika-strategian loppuarviointi

 • Kaupunki

6Aika-strategian loppuarvioinnissa peilataan strategian tuloksia ja niiden arvoa suhteessa käytettyihin resursseihin, asetettuihin tavoitteisiin ja toiminnan…

Lue lisää

					
					

NoICE-hankkeen arviointi

 • Ympäristö

MDI toteuttaa Interreg Botnia-Atlantica ohjelma, Pohjanmaan liiton ja Västerbottenin läänin rahoittaman jäätymisosaamisen kehittämistä edistävän NoICE…

Lue lisää

					
					

Suomen kasvukäytävän arviointi

 • Kaupunki
 • Alueet
 • Verkostot

MDI arvioi Suomen kasvukäytävä -verkoston toimivuutta ja toimintamallia. Arviointi keskittyy sekä verkoston sisäiseen toimivuuteen että…

Lue lisää

					
					

Vilja-alan yhteistyöryhmän hanketoiminnan arviointi

 • Maaseutu

MDI arvioi Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n vuosien 2015 – 2019 hanketoiminnan. Arvioinnissa todettiin, että VYR on…

Lue lisää

					
					

Pirkanmaan innovaatioekosysteemin tiedolla johtamisen työpajat

 • Tiedolla johtaminen
 • Innovaatio

Pirkanmaan liitto on osatoteuttajana 6Aika: Kasvun ekosysteemit-hankkeessa, jossa on tarkoituksena kehittää digitaalinen työkalu Pirkanmaan innovaatioekosysteemin…

Lue lisää

					
					

Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)

 • Hyvinvointi
 • Vaikuttavuus
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Osallisuus

VN TEAS -hankkeessa tuotettiin eri näkökulmista ja eri menetelmiä hyväksi käyttäen uutta tutkimuksellista tietoa ja…

Lue lisää

					
					

Business Tampere - yritysvierailujen tietopaketti

 • Elinkeinot
 • Tiedolla johtaminen

MDI toteutti Business Tampereen pyynnöstä digitaalisen tietopalvelun, jossa kohtaan yhteen tärkeimmät tiedot kuvaamaan Tampereen seudun…

Lue lisää

					
					

Lapin Leader-päivien fasilitointi

 • Vaikuttavuus
 • Maaseutu
 • Alueet

MDI suunnitteli ja toteutti Lapin Leader-päivät Sodankylässä 5.-6-6.2019. Leader-päivien tavoitteena oli käydä yhteisesti läpi asiakkaan…

Lue lisää

					
					

KaakonKantri Vaikuttavuus esiin! -koulutus

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Maaseutu

MDI suunnitteli ja veti Vaikuttavuus esiin! koulutuksen Kaakkois-Suomen maaseudun Leader- ja hanketoimijoille Kotkassa 10.5.2019. Kouluksessa…

Lue lisää

					
					

Orimattilan kaupungin muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Analyysissä selvitettiin Orimattilan negatiiviseksi muuttuneen väestönkehityksen syitä tarkastelemalla kaupungin määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla.

Lue lisää

					
					

Akaan kaupungin väestönkehitys- ja muuttoliikeanalyysi sekä väestöennuste

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Alueet
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Analyysissä tarkasteltiin Akaan kaupungin sisäistä ja ulkoista väestönkehitystä sekä määrällistä ja laadullista muuttoliikettä 2010-luvulla. Lisäksi…

Lue lisää

					
					

Järvi-Suomen vesi- ja ilmasto-ohjelma

 • Maaseutu
 • Ympäristö

MDI ja Luke tukivat Järvi-Suomen alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi) ELY-keskuksia. Ohjelma tuotti…

Lue lisää

					
					

Leader-työn kehittämisen sparraus

 • Maaseutu

MDI suunnitteli ja fasilitoi työpajan Leader-ryhmien arviointiryhmälle. Työpajan aikana laadittiin Leader-ryhmien tuensaajille kysely, jota kaikki…

Lue lisää

					
					

Kalatalouden viestintäverkoston kick-off -työpaja

 • Viestintä
 • Maaseutu
 • Verkostot

MDI suunnitteli ja fasilitoi kalatalouden viestintäverkoston ensimmäisen työpajan, jossa sovittiin verkoston työtavoista sekä yhteisesti viestittävistä…

Lue lisää

					
					

Maksuttoman esiopetuksen laajentamisen vaikutukset

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Yhteiskunta
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Tampereen kaupunkiseudun 5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta koskevassa selvityksessä kuvattiin kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytila, arvioitiin ja kehitettiin…

Lue lisää

					
					

Kaarinan ja viiden muun kunnan elinvoimaseminaari

 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Elinkeinot

Kaarina ja viisi muuta kuntaa järjesti yhteisen elinvoimaseminaarin kuntien päättäjille huhtikuussa. Inspiroivien puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa…

Lue lisää

					
					

Turun kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

MDI laski vuoteen 2040 asti Turun kaupungille väestöennusteen, jossa laskettiin kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin…

Lue lisää

					
					

KUUMA-kuntien ja alueen yhteinen väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI laski väestöennusteen vuoteen 2040 asti KUUMA-kunnille yhteensä sekä jokaiselle kunnalle erikseen. Ennusteessa laskettiin kyseisen…

Lue lisää

					
					

Porvoon kaupungin väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

MDI laski vuoteen 2040 asti Porvoon kaupungille väestöennusteen, jossa laskettiin kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvattiin…

Lue lisää

					
					

10 kaupunkiseudun väestöennuste vuoteen 2040

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Tiedolla johtaminen
 • Tulevaisuus

Tilastokeskus julkaisi vuoden 2018 lopulla uuden väestöennusteen, jonka mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun 2030-luvulle tultaessa.…

Lue lisää

					
					

Raahen tulevaisuusskenaariot

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Tulevaisuus

Raahen kaupunki laati kasvustrategiaa, joka asemoituu kaupunkistrategian ja hallintokuntien pitkän aikajänteen operatiivisen toiminnan väliin. Kaupunki…

Lue lisää

					
					

6Aika, data-analyysi ja perustelumuistion laatiminen EU 2021+ -ohjelmakauden valmisteluun

 • Kaupunki

MDI laati vertailuanalyysin kestävän kaupunkikehittämisen ITI-instrumentin (6Aika-toiminnan) laajentamisen vaihtoehdoista kaudella 2021-2027 erilaisten tilastollisten kuvaajien pohjalta.

Lue lisää

					
					

How to tackle challenges in a future-oriented EU Industrial Strategy: Pirkanmaa case study

 • Yhteiskunta
 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Hallinto

MDI laati lyhyen tapaustutkimuksen Pirkanmaan alueesta ”Miten taklata haasteet tulevaisuusorientoituneessa EU:n teollisuusstrategiassa” hanketta johtavalle CSIL…

Lue lisää

					
					

Taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittäminen (KUTILA)

 • Kulttuuri

MDI toteutti opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja…

Lue lisää

					
					

Pirkanmaan start up -allianssin ennakkovaikutusten arviointi

 • Elinkeinot

MDI ohjasi ja fasilitoi Pirkanmaan start up -allianssin vaikutusten ennakkoarviointiprosessin sekä koosti prosessin, tausta-aineistojen ja…

Lue lisää

					
					

Strategiantyön konsultointi ja kumppanuus Sevas Kodit Oy:lle

 • Kaupunki

Työssä tehtiin ensin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva, johon koottiin asuntopolitiikan, erityisesti vuokra-asumisen tilannekuva analysoimalla nykyisen…

Lue lisää

					
					

Kokkolan kaupunkiympäristötoimialan kehittämissuunnitelman sparraus

 • Kaupunki
 • Ympäristö

MDI sparrasi Kokkolan kaupunkiympäristötoimialaa kehittämissuunnitelman valmistelussa. MDI perehtyi tiedossa olevaan ja tilaajan relevantiksi katsomaan kaupunkitoimintaympäristötoimialan…

Lue lisää

					
					

Ylä-Savon kehittämissuunnitelman päivitys

 • Elinvoima

Päivitettiin Ylä-Savon kuntien yhteinen elinkeinopoliittinen kehittämissuunnitelma. Työhön sisältyi perehtyminen tuotettuun materiaaliin, nykytila-analyysin päivittäminen, avainhenkilöhaastattelut, kyselyt,…

Lue lisää

					
					

Telian City Vitality Index -konseptin asiantuntijatuki ja -sparraus

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Väestö

Telia kehittää mobiilipaikannukseen perustuvia tuotteita, joita voidaan hyödyntää kaupunkien ja kaupunkiseutujen sekä tapahtumien kehittämisessä. Telian…

Lue lisää

					
					

Innovaatioympäristöselvitys

 • Hallinto
 • Innovaatio
 • Verkostot

Maakunta- ja sote-uudistuksen* sekä samaan aikaan muutoksessa olevan tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän johdosta on yhä suurempi…

Lue lisää

					
					

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategian päivitys

 • Elinvoima
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

Työssä päivitettiin Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia. Seudun elinkeinostrategia 2016 – 2019 linjaa seudun elinkeinopolitiikan suuntaviivat ja…

Lue lisää

					
					

Inkoon muuttoliikeselvitys

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Alueet

MDI selvitti, mitkä ovat syyt Inkoon tulo- ja lähtömuuttoon, joka on viime vuosina kallistunut yhä…

Lue lisää

					
					

Satakunnan maakuntastrategian sparraus

 • Elinvoima
 • Yhteiskunta
 • Alueet

Satakunnassa maakuntastrategian laadinta aloitettiin tammikuussa 2018. Kevään aikana yhteisissä seminaareissa työstettiin mm. tulevan maakunnan arvoja,…

Lue lisää

					
					

Kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskeva selvitys

 • Alueet

MDI toteutti yhdessä NHG:n kanssa valtiovarainministeriölle kuntien ja maakuntien tehtävien yhdyspintoja koskevaa esiselvitystyötä. Maakunta- ja…

Lue lisää

					
					

Outokaira Tuottamhan ry:n itsearvioinnin sparraus ja strategiapäivien fasilitointi

 • Maaseutu

MDI fasilitoi Outokaira Tuottamhan Leader-ryhmän strategiapäivät, joita ennen toteutettiin kysely ryhmän asiakkaille, hallitukselle ja työntekijöille.…

Lue lisää

					
					

Kulttuurin aluetietoperustan pilotointi

 • Kulttuuri

MDI tuki ja sparrasi Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamassa hankkeessa kulttuurin aluetietoperustan pilotointia viiden maakunnan kanssa.…

Lue lisää

					
					

Oulun Eteläisen strategiatyön sparraus

 • Elinvoima
 • Alueet

MDI sparrasi Oulun eteläisiä seutukuntia valmistelemaan ja päivittämään alueen elinvoiman vahvistamiseen liittyvää strategiaa. Työ toteutettiin…

Lue lisää

					
					

Kouvolan elinvoima-ajo ja paja

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

Kouvolan kehityksen tunnusluvut ovat olleet 2010-luvulla haasteellisia. MDI teki vuonna 2016 Elinvoimakäänne-raportin, jossa oli 10…

Lue lisää

					
					

Kalatalouden verkostoanalyysi

 • Maaseutu

MDI toteutti kalatalouden verkostoanalyysin, jolla luotiin kokonaiskuva kansallisesta kalatalouden verkostosta ja tiedon kulusta sen sisällä.…

Lue lisää

					
					

Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa

 • Maaseutu
 • Innovaatio

MDI toteutti konsortiossa Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinnin Manner-Suomen Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja…

Lue lisää

					
					

Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

 • Elinkeinot
 • Hallinto
 • Innovaatio

MDI oli mukana 4Front Oy:n vetämässä konsortiossa, joka selvitti sääntelyn vaikutuksia innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen.…

Lue lisää

					
					

Asunnottomuusohjelmien arviointi

 • Vaikuttavuus
 • Väestö
 • Osallisuus

MDI toimi alihankkijana kolmen asunnottomuusohjelman arvioinnissa ympäristöministeriön toimeksiannosta. Arviointi toteutettiin yhdessä Kuntoutussäätiön ja Referenssi Oy:n…

Lue lisää

					
					

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelman tausta- ja tilastoanalyysi

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

MDI tuotti Vantaan kaupungin elin- ja vetovoimaohjelman tueksi tausta- ja tilastoanalyysin. Tuotoksena syntyi Vantaan kasvun…

Lue lisää

					
					

The evaluation of support services for entrepreneurs project

 • Vaikuttavuus
 • Elinkeinot

MDI on osallistunut Suomen maavastaavana kansainväliseen konsortioon, jonka tehtävänä on ollut tunnistaa jäsenmaista yrittäjiksi aikovien…

Lue lisää

					
					

Maakuntien viestintävastaavien paja sekä muutosjohtajien viestintäpaja

 • Viestintä
 • Alueet

MDI järjesti syksyllä 2018 kaksi pajaa. Ensimmäisen maakuntien viestintävastaaville ja toisen maakuntien muutosjohtajille. Pajassa käsiteltiin…

Lue lisää

					
					

SOTE-uudistuksen valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden puitesopimus Päijät-Hämeessä. MDI mukana NHG:n kumppanina

 • Hallinto

MDI solmi yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare Group) kanssa puitesopimuksen asiantuntijapalveluiden tuottamisesta sote-uudistuksen valmisteluun ja sote-palveluiden…

Lue lisää

					
					

Uudenkaupungin muuttoliikkeen tulorakenneanalyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI tuotti Uudellekaupungille tilastoanalyysin, jossa analysoitiin  Uudenkaupungin muuttoliikkeen ja väestökehityksen määrää sekä muuttoliikkeen rakennetta. Analyysin…

Lue lisää

					
					

Keski-Suomen alue- ja väestörakenteen tilannekuvapaketti

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Alueet

Tilaajille tuotettiin datavisualisointiin perustuva alueprofiili Keski-Suomen maakunnasta eri tunnuslukujen näkökulmasta. Työn tilaajia olivat Keskimaa SOK,…

Lue lisää

					
					

Keski-Suomen rakennerahastojen vaikuttavuuden arviointi

 • Rahastot
 • Yhteiskunta
 • Hallinto

MDI arvioi Keski-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta Keski-Suomen rakennerahastotoiminnan vaikuttavuutta. Arvioinnissa pureuduttiin EAKR- ja ESR-hankkeiden kykyyn tukea…

Lue lisää

					
					

Nopeat itäradat -aluetaloudellinen merkitys datavisualisoinnin keinoin

 • Yhteiskunta

MDI toteutti Itä-Suomen maakuntien liitoille sekä Kouvolan ja Porvoon kaupungeille Nopeat Itäradat -vaikutusarvion ja datavisualisoinnin.…

Lue lisää

					
					

Esiselvitys tienkäyttömaksujen käyttöönottamisen vaikutuksista kuntien vetovoimaan

 • Yhteiskunta

MDI toteutti HSL:n toimeksiannosta esiselvityksen tienkäyttömaksujen vaikutuksesta kuntien vetovoimaan.  Esiselvityksen yhteyteen tehtiin kirjallisuuskatsaus tienkäyttömallien ja…

Lue lisää

					
					

Kasvu- ja kilpailukykyohjelman diasarja

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima
 • Kasvu

Haminan kaupungille tuotettiin visuaalinen diasarja kasvu- ja kilpailukykyohjelman taustaksi. Diasarjassa tarkasteltiin Haminan kaupungin elinvoimaan ja…

Lue lisää

					
					

Uudenmaan liiton tulevaisuusskenaariot

 • Tulevaisuus

Työssä laadittiin Uudenmaan liiton johtoryhmän kanssa skenaariot Uudenmaan liitolle. Alkuvaiheessa oli tunnistettavissa ainakin neljä erilaista…

Lue lisää

					
					

Yksityiset palvelutuottajat kasvupalvelutuottajina -selvitys

 • Elinkeinot

Maakunta- ja sote-uudistusten* yhteydessä toteutettava kasvupalvelu-uudistus kokoaa vuoden 2020 alusta TE-palvelut ja yrityspalvelut julkiseksi kasvupalveluksi…

Lue lisää

					
					

Varsinais-Suomen liikennestrategian arviointi

 • Liikenne

Varsinais-Suomen liikennestrategia 2035+ valmistui vuonna 2014. Sen jälkeen useiden suunnitelman toimenpiteiden toteutus on edennyt ja…

Lue lisää

					
					

Asuntosijoittajan kaupunkiopas

 • Kaupunki

MDI tuotti asuntosijoittajan kaupunkioppaan, jossa tarkasteltiin 25 asuntosijoittajan näkökulmasta potentiaalista kaupunkia 12 indikaattorin valossa. MDI…

Lue lisää

					
					

Oulun kulttuuristrategia

 • Kaupunki
 • Kulttuuri

Oulun kaupunki haki Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Hanke oli pitkäkestoinen kulttuuriin perustuva kaupunkikehittämisen hanke, jonka…

Lue lisää

					
					

HARVA-alueiden alueanalyysi ja -profilointi

 • Maaseutu
 • Tulevaisuus

Valtiotalouden tarkastusvirastolle tuotettiin harvaan asutun maaseudun kokonaiskuvaan liittyvä alueprofilointi nykytilasta, kehityksestä ja tulevaisuudesta sekä datavisualisointiin…

Lue lisää

					
					

Kokkolan kaupungin väestö- ja muuttoliikeanalyysi

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Muuttoliike

MDI laati Kokkolan kaupungille laaja-alaisen väestö- ja muuttoliikeanalyysin. Työssä tarkasteltiin Kokkolan väestönkehitystä ja muuttoliikettä yhdistämällä…

Lue lisää

					
					

Kouvolan kouluverkon lausunto

 • Kaupunki
 • Väestö
 • Elinvoima

MDI laati Kouvolan kaupungille asiantuntijalausunnon perusopetuksen kouluverkon kehittämisestä alueen sisäisen ja ulkoisen elinvoiman näkökulmasta. Työ…

Lue lisää

					
					

IKEP-työpajat

 • Alueet
 • Tulevaisuus

Innovatiivisuutta ja Kasvua Etelä-Pohjanmaalle -hankkeen tavoitteena oli tulevaisuustyön vahvistaminen sekä tietopohjan laajentaminen alueellisessa päätöksenteossa ja…

Lue lisää

					
					

Pietarsaaren kaupungin kevennetty elinvoima- ja vetovoima-analyysi ja valtuustoseminaarin prese

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

Analyysissä pureuduttiin Pietarsaaren vetovoimaan väestönkehityksen, muuttoliikkeen ja muuttajien rakenteen näkökulmasta. Pietarsaari on elinvoimainen alue talous-…

Lue lisää

					
					

Kauhavan kaupungin imagotutkimus

 • Viestintä
 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

MDI toteutti Kauhavan kaupungille imagotutkimuksen, joka palvelee kaupungin vuonna 2019 uudistunutta markkinointi-ilmettä, yhteisöviestinnän kehittämistä ja…

Lue lisää

					
					

Ehdottavan koulukuljetuspäätöksen automatisointi ohjelmistorobotiikan avulla

 • Väestö
 • Muuttoliike

Tampereen kaupunki kasvaa vauhdilla ja alueella ennustettiin olevan XX prosenttia enemmän kouluikäisiä vuonna 2032 kuin…

Lue lisää

					
					

Työelämä 2020-hankkeen loppuarviointi

 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

Työelämä 2020 –hankkeen tehtävänä oli edistää vuonna 2012 valmistuneen työelämästrategian toteutumista. Hankkeen toimeenpano käynnistyi täysipainoisesti…

Lue lisää

					
					

Valtiovarainministeriön digikuntakokeilun kuntakokeilujen arviointi

 • Alueet
 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

Syksyllä 2016 käynnistettiin digikuntakokeilu -hanke ja useita digikuntakokeiluja kunnissa. Kokeilujen tavoitteena oli edistää kuntien toimintatapojen…

Lue lisää

					
					

Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

 • Maaseutu
 • Hallinto

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttivat Maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-toiminnan eli Leader-periaatteiden…

Lue lisää

					
					

Lähiruokaohjelman arviointi

 • Maaseutu

MDI arvioi hallituksen lähiruokaohjelman toteutumista, tuloksia ja alustavia vaikutuksia lähiruokasektorin kehittymiselle yhdessä TK-Evalin kanssa. Arvioinnin…

Lue lisää

					
					

Interreg Central Baltic -ohjelman arviointi

 • Viestintä
 • Hallinto

MDI johti kansainvälistä konsortiota (Safege AS Latviasta, Kontigo Ruotsista ja BSTR), joka toteutti Interreg Central…

Lue lisää

					
					

Lapin maakuntastrategian sparraus

 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Ympäristö

Lapin maakuntastrategiaa valmisteltiin syksyn 2018 aikana. MDI oli yhdessä LGR-Consulting Oy:n kanssa sparraamassa strategiavalmistelua. Strategian…

Lue lisää

					
					

Nokian kaupungin elinvoimaisuuden tilannekuva

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

Nokian kaupunki päivitti elinkeino-ohjelmaansa. Ohjelmavalmistelun tueksi MDI kokosi tuoreimmat tilastotiedot ja teki elinvoima-analyysin koskien erityisesti…

Lue lisää

					
					

Savonlinnan muuttoliike- ja elinvoima-analyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

Savonlinnan muuttoliike- ja elinvoima-analyysissä käytiin läpi kaupungin muuttoliikkeen määrällinen kehitys vuosina 2000-2017 ja Savonlinnan tulo-…

Lue lisää

					
					

Suomen kasvukäytävän alueliikkuvuuden esiselvitys

 • Alueet

MDI teki Suomen kasvukäytävän alueella alueliikkuvuutta koskevan esiselvityksen. Alueliikkuvuus liittyi muuttoliikkeeseen, pendelöintiiin ja työasialiikkuvuuteen. Esiselvityksessä…

Lue lisää

					
					

Matalapalkkatyön kasvu ja suomalainen sosiaaliturva

 • Yhteiskunta
 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Osallisuus

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmisteluhanke, TOIMI-hanke, tuotti tietopohjaa perusturvan nykytilan ja tulevien ratkaisujen vaihtoehtojen kartoituksella.…

Lue lisää

					
					

KULTA - Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet

 • Kulttuuri

MDI toteutti valtioneuvoston kanslialle selvityshankkeen, jossa selvitettiin metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteitä. Selvityksessä tarkasteltiin metsälappalaisten historiaa ja…

Lue lisää

					
					

Vantaan kehäradan laajemman vaikuttavuuden mittarit

 • Yhteiskunta

Työssä arvioitiin Kehäradan vaikutuksia perinteistä yhteiskuntataloudellista tarkastelua laajemmin. Laajemmassa vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin MDI:n laatimaa kukoistavan…

Lue lisää

					
					

Uudenmaan väestöskenaariot

 • Väestö
 • Alueet
 • Työllisyys

Uudenmaan liitto teetti taustaselvitykset aluetalouden skenaarioista sekä väestö- ja työpaikkaprojektiot Uusimaa-kaava 2050 ja Uusimaa-ohjelman valmisteluun.…

Lue lisää

					
					

Luovan henkilöstö- ja sidosryhmätilaisuuksien fasilitointi

 • Hallinto

Maakuntauudistuksen* yhteydessä syntyy kokonaan uusi valtion lupa- ja valvontavirasto Luova, johon kootaan valtion lupa-, ohjaus-…

Lue lisää

					
					

Tutkimus työkokeilun toimivuudesta ja vaikutuksista

 • Työllisyys

Työkokeilu on TE-toimiston henkilöasiakkaalle järjestettävä työllistymistä edistävä palvelu, johon osallistuu yli 40 000 asiakasta vuosittain.…

Lue lisää

					
					

Perusopetuksen kouluverkon optimointitarkastelu 2033

 • Väestö
 • Tulevaisuus

Tampereen kaupunki kasvaa vauhdilla ja myös oppilasmäärät ovat lähivuosina kasvussa. Kaupungin kouluverkko ei ole kuitenkin…

Lue lisää

					
					

Suomen Uusyrityskeskuksen vaikuttavuusselvitys

 • Elinkeinot

Suomessa toimii noin 30 alueellista ja paikallista uusyrityskeskusta. Uusyrityskeskusten tehtävänä on edistää neuvonnan ja asiantuntijapalveluiden…

Lue lisää

					
					

Kasvupotentiaalianalyysi

 • Kaupunki
 • Maaseutu

MDI teki alueellisen kasvupotentiaalianalyysin Harjavalta Oy:n toimeksiannosta. Analyysin tarkoituksena oli tunnistaa kasvun ja kilpailukyvyn näkökulmasta…

Lue lisää

					
					

Tapaustutkimukset torjunta-aineiden kestävästä käytöstä

MDI oli mukana kansainvälisessä konsortiossa, joka oli saanut Euroopan parlamentilta tehtäväkseen arvioida torjunta-aineiden kestävää käyttöä,…

Lue lisää

					
					

Diakonia-ammattikorkeakoulun toimipaikkojen alueprofilointi

 • Alueet

Alueprofilointiin liittyvän analyysin kohteena oli nykyinen DIAK-toimipaikkaverkosto Helsingissä, Turussa, Oulussa, Porissa ja Pieksämäellä. Alueprofilointi perustui…

Lue lisää

					
					

Leader-toimintaryhmien arvioinnin sparrauskoulutus

 • Maaseutu

MDI suunnitteli ja toteutti arvioinnin ja itsearvioinnin sparrauspäivän kaikille Suomen Leader-ryhmille. Päivän ohjelman suunnittelua tukemaan…

Lue lisää

					
					

Palvelut maalle -innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus
 • Innovaatio
 • Digitalisaatio

MDI suunnitteli ja fasilitoi Porvoossa 26-28.11.2018 pidetyn 48 tunnin innovaatioleirin, jonka aikana 46 osallistujaa ideoi,…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman vaikuttavuuden arvioinnin ja viestinnän palvelumuotoilu

 • Vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Maaseutu

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle toimeksiannon, jossa sparrattiin maaseutuohjelman 2014-2020 vaikuttavuuden arviointia ja viestinnän palvelumuotoilua. Työhön…

Lue lisää

					
					

Aluekehitys- ja elinvoima-analyysi Vaasa-Mustasaaresta

 • Alueet
 • Tulevaisuus

Vaasa ja Mustasaari tekivät kuntaliitosselvitystä (https://liitoskuulumiset.fi). Selvityksen johtoryhmä tilasi MDI:ltä aluekehitys- ja elinvoima-analyysin. Selvityksessä tehtiin…

Lue lisää

					
					

Selvitys kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksistä Jyväskylän asuntopolitiikasta ja asuntomarkkinoista

 • Kaupunki
 • Alueet

MDI toteutti Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta selvityksen, jossa kartoitettiin Jyväskylän alueella toimivien rakennusliikkeiden, rakennuttajien ja kiinteistökehittäjien…

Lue lisää

					
					

Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointi

 • Työllisyys

MDI toteutti yhteistyössä KPMG:n kanssa Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeen arviointia loppuvuoden 2018 aikana sosiaali- ja…

Lue lisää

					
					

Kirkkonummen elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat

 • Elinvoima

Kirkkonummen kunta laati kuntastrategian vuonna 2017. Vuotta myöhemmin strategiaa konkretisoitiin elinvoima- ja hyvinvointiohjelmilla. MDI auttoi…

Lue lisää

					
					

Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin II

 • Kasvu

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa valmistauduttiin kasvupalvelu-uudistukseen rakentamalla kasvupalveluihin liittyviä pilotteja. MDI tuki Kaakkois-Suomen kasvupalvelupilottien valmistelua…

Lue lisää

					
					

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät maakunnissa

 • Hallinto
 • Ympäristö

Luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävät muuttuvat maakuntauudistuksen yhteydessä*, kun osa nykyisten ELY-keskusten ympäristöhallinnon tehtävistä…

Lue lisää

					
					

Selvitys rakennusperintöavustusten taloudellisista vaikutuksista

 • Kulttuuri

Hyvin hoidettu rakennettu kulttuuriympäristö lisää ympäristön ja alueen viihtyisyyttä sekä houkuttelevuutta niin asukkaiden, matkailijoiden kuin…

Lue lisää

					
					

Luomualan kehittämisohjelman arviointi

 • Maaseutu

Luomualan kehittämisohjelmasta ja luomualan kehittämisen tavoitteista vuoteen 2020 mennessä annettiin valtioneuvoston periaatepäätös toukokuussa 2013. Luomualan…

Lue lisää

					
					

Viitostien kansallinen ja alueellinen merkitys

 • Alueet
 • Liikenne

MDI toteutti tilasto- ja paikkatietoanalyysin valtatie 5:n eli viitostien kansallisesta ja alueellisesta merkityksestä. Työn tarkoituksena…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen maaseutusuunnitelman itsearvioinnin sparraus

 • Maaseutu

MDI sparrasi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman itsearviointiprosessia vuoden 2018 ajan. MDI:n rooliin kuului mm.…

Lue lisää

					
					

Selvitys kehittämisyhtiön paikasta ja roolista

 • Elinvoima
 • Alueet
 • Elinkeinot

MDI teki Itä-Uudenmaan kehittämisyhtiölle selvityksen kehittämisyhtiön paikasta ja roolista kehittämisen kentässä. Työllä hahmotettiin missä peliasennossa…

Lue lisää

					
					

AV-alan tuotantokannustimen vaikutusten arviointi

MDI arvioi kevään 2018 aikana yhdessä Ramboll Management Consulting Oy:n kanssa Business Finlandin av-alan tuotantokannustimen…

Lue lisää

					
					

Elokuvatuotantoihin kohdistuvien julkisten tukien vaikutukset -selvitys

MDI käynnisti vuoden 2017 lopulla OKM:n toimeksiannosta arviointitutkimuksen, jossa selvitettiin kotimaiseen elokuvatuotantoon ja riippumattomaan televisiotuotantoon…

Lue lisää

					
					

Kaupunkipolitiikan tiekartta IV - Kaupunkien mestarien liigaan

 • Kaupunki

MDI ehdotti metropolialueelle omaa metropolisopimusta, joka rakentuu nykyisen MAL-sopimuksen päälle. Sopimus on aiempaa laajempi ja…

Lue lisää

					
					

Seutukaupunkien tilastoanalyysi

 • Väestö
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

MDI toteutti seutukaupunkiverkoston ja SEUTU-ohjelman toimeksiannosta tilastoihin perustuvan analyysin 55 suomalaisen seutukaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta.…

Lue lisää

					
					

Päijät-Häme, kv-asiat paja 7.5.

 • Alueet

Osana maakunta- ja sote-uudistusta* tulevissa maakunnissa yhdistyy uudella tavalla kansainväliset asiat eri toimialoilla. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen…

Lue lisää

					
					

Tuki sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun

 • Yhteiskunta
 • Hallinto

Pohjanmaan liitto koordinoi maakunta- ja sote-uudistuksen* valmistelua Pohjanmaalla. MDI tuki uudistuksen valmistelua kirkastamalla keväällä 2018…

Lue lisää

					
					

Kulttuurin aluetietoperusta

 • Hallinto
 • Kulttuuri

Meneillään olevat hallinnon muutokset ja politiikkatoimien vaikuttava toteutus ja tietoperusteinen kehittäminen edellyttävät vahvaa ja tarkkaa…

Lue lisää

					
					

Päijät-Hämeen kuntien elinkeinotoimen organisointi

 • Elinkeinot

MDI teki selvityksen elinkeinotoimen organisoinnista Päijät-Hämeessä. Selvitys luovutettiin tilaajille tiistaina 20.3. ja siinä ehdotetaan kahta…

Lue lisää

					
					

Kauhavan veto- ja pitovoima

 • Väestö
 • Muuttoliike
 • Elinvoima

MDI oli mukana laatimassa Kauhavan uutta strategiaa. Osana strategian toimeenpanoa kaupunki on käynnistänyt muutamia kärkihankkeita.…

Lue lisää

					
					

Kainuun nykytila-analyysi

 • Tulevaisuus

MDI toteutti Kainuun liitolle nykytilan analyysin ja auttoi liittoa kokoamaan tulevaisuuden skenaarioita. Tilastoanalyysin lisäksi työssä…

Lue lisää

					
					

Älyliikenteen politiikkasuosituspaperi NSB CoRe:lle

Hämeenlinnan kaupunki ja Suomen Kasvukäytävä -verkosto olivat mukana kansainvälisessä NSB CoRe -hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena…

Lue lisää

					
					

Hämeen elinvoimasparraus

 • Elinvoima

MDI avusti Hämeen liittoa Elinvoimaa Hämeeseen -hankkeen fasilitoinnissa ja koordinoinnissa. Sparraustyö oli konkreettisesti projektin hallintaa…

Lue lisää

					
					

Tulevaisuuden tietojohtaminen

 • Tiedolla johtaminen

MDI oli mukana maakuntien tietojohtamisen käytänteitä käsittelevässä VN TEAS -hankkeessa, jonka tavoitteena oli määritellä tavoitteet…

Lue lisää

					
					

TyöMäärä

 • Työllisyys

Vuoden 2017 alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi on yksi…

Lue lisää

					
					

Porvoon matkailu

 • Elinkeinot

Suomen vuotuinen matkailutulo oli tämän työn aikaan 14 miljardia euroa. Siitä riittää jaettavaa, ja jokainen…

Lue lisää

					
					

Pieksämäen päivitysajo

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

MDI teki keväällä 2016 Pieksämäelle tilastoajon, jossa tehtiin kattava tilastoanalyysi väestön, työn, aluetalouden ja elinkeinorakenteen…

Lue lisää

					
					

Oma maakunta -kierros

 • Alueet

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät yhteistyössä maakuntien kanssa kevään 2018 aikana Oma maakunta -tilaisuudet…

Lue lisää

					
					

Helsinki Symposium

 • Kaupunki

Helsingin kaupunki kutsui 21.3. kaupungintalonsa Juhlasaliin joukot koolle keskustelemaan kaupunkien kehityksestä, kaupunkitutkimuksesta sekä kaupunkipolitiikan ajankohtaisista…

Lue lisää

					
					

Lapin maakuntastrategian valmistelu

 • Alueet

Lappi käynnisti laajalla porukalla maakunnan strategian valmistelun työpajalla Rovaniemellä 22.3.2018. Työ pohjautui luonnollisesti laaja-alaiseen maakuntauudistusmateriaaliin…

Lue lisää

					
					

VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen

 • Yhteiskunta
 • Hallinto

MDI jatkoi huippukiinnostavien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden parissa. MDI:n johdolla tutkittiin vuoden 2018 aikana valtionosuusjärjestelmän…

Lue lisää

					
					

HYVINSIVI - Maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet sivistyksessä ja hyvinvoinnissa

 • Yhteiskunta
 • Tulevaisuus

Maakuntauudistuksen* myötä syntyy uusi yhdyspinta perustettavien maakuntien ja kuntien välille. Maakuntiin siirtyvien tehtävien ja järjestämisvastuun…

Lue lisää

					
					

Sote-alan TKI-toiminta -selvitys

 • Innovaatio

Osana maakunta- ja sote-uudistusta* kootaan sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja sen koordinointi…

Lue lisää

					
					

Kasvuyritysten työllisyysohjelma ja kasvupalvelut

 • Työllisyys
 • Elinkeinot

MDI arvioi TEM:n toimeksiannosta vuonna 2016 käynnistynyttä kasvuyritysten työllisyysohjelmaa 2016–2018. Ohjelman tavoitteena oli tukea kasvuyritysten…

Lue lisää

					
					

Kokkolan kaupungin viestinnän kehittämisohjelman sparraus

 • Viestintä
 • Kaupunki

MDI osallistui Kokkolan uunituoreen kaupunkistrategian toimeenpanoon sparraamalla kaupungin viestintäsuunnitelmaa sekä fasilitoimalla kaupungin ja keskeisimpien sidosryhmien…

Lue lisää

					
					

Selvitys eurooppalaisista saaristo- ja vesistöaluepolitiikoista

 • Maaseutu
 • Ympäristö

MDI selvitti maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta eurooppalaisia saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Selvityksessä luodaan ensimmäistä kertaa kansainvälinen…

Lue lisää

					
					

Kaupunginosavisio: Länsi-Herttoniemi, Herttoniemenranta, Roihuvuori

 • Kaupunki
 • Osallisuus

Herttoniemen kaupunginosavisio oli kokeiluhanke, jossa Helsingin kaupunki ja alueen asukkaat loivat yhdessä kaupunginosan tulevaisuutta. Visiotyön…

Lue lisää

					
					

Ravinnekierrätyksen innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Ympäristö

MDI suunnitteli ja fasilitoi 30 tunnin mittaisen ravinnekierrätyksen innovaatioleirin, joka järjestettiin huhtikuussa 2018. Leirin tavoitteina…

Lue lisää

					
					

Pohjanmaan ennakointipilotti

 • Työllisyys
 • Elinkeinot
 • Tulevaisuus

Pohjanmaan liitto käynnisti loppuvuodesta 2017 ennakointipilotin, jossa työstettiin työ- ja elinkeinoelämän tulevia kehityskulkuja. Pilotti loi…

Lue lisää

					
					

Pohjoisen kasvuvyöhykkeen meriklusterin kehittäjäverkoston analyysi

 • Verkostot

Pohjoinen kasvuvyöhyke on Etelä-Suomen 13 kaupungin ja kuuden maakunnan muodostama yhteistyöverkosto. Yksi dynaamisimmista teollisuuden klustereista…

Lue lisää

					
					

Rajaton Tampereen seutu

 • Väestö
 • Alueet

Maankäytön, asumisen ja liikenteen hyvä suunnittelu luo yleistä vetovoimaa kaupunkiseudulle ja kilpailukykyä yritysten sijoittumisratkaisuissa muihin…

Lue lisää

					
					

Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinoalueiden kehittämistä palveleva kartasto

 • Elinkeinot

MDI laati Hämeenlinnan kaupungille ja Janakkalan kunnalle visuaalisen diasarjan ja kartaston, joka palvelee vaikuttavalla tavalla…

Lue lisää

					
					

Hämeenkyrön alueelliseen asemaan ja kasvupotentiaaliin liittyvä kartoitus

 • Väestö
 • Kasvu
 • Alueet
 • Elinkeinot

MDI laati visuaalisen diasarjan Hämeenkyrön alueelliseen asemaan ja kasvupotentiaaliin liittyvistä kehitystiedoista ja analyyseistä. Nykyisen aseman…

Lue lisää

					
					

Hämeenkyrön elinkeinopoliittisten vahvuuksien tunnistamiseen ja elinvoimaisuuden vahvistamiseen liittyvä -selvitys

 • Elinkeinot

Projektin tavoitteena oli tunnistaa Hämeenkyrön kunnan elinkeinopoliittiset vahvuudet elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli tunnistaa tärkeimmät yleiset…

Lue lisää

					
					

Satakunnan soten valinnanvapauden asiakaskysely

 • Tiedolla johtaminen
 • Osallisuus

Satakunnassa on panostettu uudistuksen suunnittelu- ja toimeenpanovaiheessa merkittävästi asukkaiden kuulemiseen monin eri tavoin, tiedon ja…

Lue lisää

					
					

Asiantuntijatuki ja asiantuntijasparraus Tampereen väestökasvun skenaarioista

 • Väestö

Tampereen kaupungin strategiayksikkö on määritellyt yhteistyössä kaupungin politiikkatoimijoiden kanssa väestöskenaariot vuoteen 2030 ulottuvasta väestökasvusta. Tampereen…

Lue lisää

					
					

Kanta-Hämeen väestösuunnite 2040

 • Väestö

MDI:n laatiman väestösuunnitteen 2040 päivittäminen jäsentyy kahteen toisiaan täydentävään vaihteeseen. Ensimmäinen vaihe painottui Kanta-Hämeen vaikutusten…

Lue lisää

					
					

Etelä-Savon hyvinvoinnin ja terveyden tila

 • Hyvinvointi

MDI:n laatimassa analyysissä tarkasteltiin Etelä-Savon kuntien hyvinvoinnin ja terveyden tilaa ja kehitystä keskipitkällä aikavälillä. Hyvinvoinnin…

Lue lisää

					
					

KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysi

 • Väestö
 • Muuttoliike

KUUMA-kuntien muuttoliikeanalyysin avulla pureuduttiin yleisesti sekä KUUMA-kuntien väestönkehityksen osatekijöihin (luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen muuttoliike ja…

Lue lisää

					
					

Yritysten kasvupalvelut Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla

 • Hallinto

Maakunta- ja sote-uudistus* muuttaa yrityksille tarjottavia kasvupalveluja, kun ELY-keskusten toiminnot siirtyvät perustettaviin maakuntiin. MDI sparrasi…

Lue lisää

					
					

Ylä-Savon keskustojen kehittämissuunnitelmat

 • Elinvoima
 • Alueet

Neljä Ylä-Savon kuntaa (Iisalmi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) halusivat vahvistaa veto- ja elinvoimaansa kehittämällä kuntakeskustoja.…

Lue lisää

					
					

Elinvoimaohjelma Forssan seudulle

 • Elinvoima
 • Alueet

Forssan seudun kunnat päättivät yhdessä hakea suuntaviivoja seudun elinvoiman kehittämiseksi. MDI sparrasi seudun kuntia yhteisen…

Lue lisää

					
					

Kartoitus luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja luonnonsuojelun tehtävistä

 • Hallinto
 • Ympäristö

Maakuntauudistuksen* yhteydessä luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen tehtävät kootaan osin itsehallinnollisiin maakuntiin ja osin valtiojohtoiseen…

Lue lisää

					
					

Reisjärven kunnan strategian sparraus

 • Alueet

MDI oli mukana Pohjois-Pohjanmaalla Uusi kunta 2019 -pohdinnoissa. Tämän jatkumona MDI osallistui Reisjärven kunnan strategian…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen kaupunkistrategian sparraus II

 • Kaupunki

MDI auttoi Seinäjoen kaupunkia talvella 2015–2016 uuden kaupunkistrategian valmistelussa toteuttamalla Seinäjoki Roasted -projektin. Tammikuussa 2018…

Lue lisää

					
					

Interreg Nord ja Botnia Atlantica -ohjelmien arviointi

MDI oli mukana pohjoismaisessa konsortiossa, joka oli saanut tehtäväkseen toteuttaa Interreg Nord ja Interreg Botnia…

Lue lisää

					
					

Seutukaupunkien rooli maakuntauudistuksessa

 • Alueet
 • Hallinto

Seutukaupungit ovat maakuntakeskuksia pienempiä talousalueensa keskuskaupunkeja tai keskuspareja, joilla on myös merkittävä rooli koko maan…

Lue lisää

					
					

Yhteistyön johtamisen toimintamalli Suupohjaan

 • Alueet
 • Elinkeinot

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK) on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen ja Teuvan alueella toimiva elinkeino- ja aluekehitysorganisaatio.…

Lue lisää

					
					

Kansainvälinen innovaatioleiri

 • Viestintä
 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Verkostot

MDI fasilitoi Euroopan maaseutuverkostojen innovaatioleirin Keski-Suomessa 27-28.6.2017. Suomen maaseutuverkoston isännöimällä leirillä pureuduttiin käytännön toimiin, joilla…

Lue lisää

					
					

Lisää kokouksia ja tapahtumia Kouvolaan

 • Kaupunki

MDI sai ilon työstää yhteistyössä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutoimisto Nitroidin kanssa Kouvolaan kokous- ja tapahtumamatkailun…

Lue lisää

					
					

Länsi-Suomen ESR:n 60-vuotisjuhla

 • Rahastot

Länsi-Suomen ESR (Euroopan sosiaalirahasto) juhli 60-vuotista taivaltaan 2017. Helmikuussa järjestetyn valtakunnallisen juhlan imussa Länsi-Suomen ESR…

Lue lisää

					
					

Työllisyysstrategian laadinnan sparraus

 • Alueet
 • Työllisyys
 • Tulevaisuus

MDI sparrasi syksyn 2017 aikana Kaustisen seudun (Halsua, Lestijärvi, Kaustinen, Toholampi, Perho ja Veteli) työllisyysstrategian…

Lue lisää

					
					

Linke-ESR-hankkeen arviointi

 • Työllisyys

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa ESR-rahoitteista Linke-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea työnhakija-asiakkaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Hankkeen…

Lue lisää

					
					

Mikkelin kehitysyhtiön tehtävänkuvan kirkastaminen

Kaupunkien ja seutujen kehittämisyhtiöiden toimintakenttä on suuressa muutoksessa. Maakuntauudistuksen* ja kuntien elinvoimatehtävien uudelleenmäärittelyn sekä pitkällä…

Lue lisää

					
					

Valtakunnallisten kehittämishankkeiden 2007 - 2013 ja 2014 - 2020 ja koordinaatiohankkeiden arviointi

 • Maaseutu

MDI ja TK-Eval (alihankkijana) toteuttivat maa-ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin.…

Lue lisää

					
					

Tampere – Vaasa – Uumaja kasvukäytävän tutkiminen

 • Liikenne

Kasvuvyöhykkeisiin perustuvassa vyöhykekehittämisessä olennaista on yhteisen strategisen näkemyksen etsiminen yli hallinnollisten rajojen, jotta kehittämisratkaisuissa vältytään…

Lue lisää

					
					

FRUSH – kiertotalouden startup-tapahtuma

 • Ympäristö

FRUSH on kiertotalouden tapahtuma, joka kokoaa alan asiantuntijoita, kehittäjiä, yrityksiä ja rahoittajia 11.–12.10.2017 Forssan Kehräämöön.…

Lue lisää

					
					

Raahen kuntastrategian valmistelun sparraus ja luottamushenkilöiden koulutus

 • Alueet

Elo-syyskuussa 2017 MDI oli mukana kouluttamassa Raahen luottamushenkilöitä sekä sparrasi kuntastrategian kehittämistyötä. Alkuvaiheessa käytiin läpi…

Lue lisää

					
					

Analyysi yksinkertaistettujen kustannusmallien käytöstä

 • Rahastot

Nykyiselle ohjelmakaudelle otettiin käyttöön yksinkertaistettuja kustannusmalleja, joiden tavoitteena on keventää ERI-rahastojen hallintoa. MDI oli mukana…

Lue lisää

					
					

Kuortaneen kuntastrategian sparraus

 • Alueet

Kuortane uusi strategiaansa syksyn 2017 aikana. MDI auttoi strategian sisältöjen muotoilussa toteuttamalla kunnanvaltuustolle ja johtoryhmälle…

Lue lisää

					
					

Asemanseutujen palvelupilotointi

Asemanseudut ovat nousseet kaupunkien kehittämisessä kupliviksi ja kiinnostaviksi keitaiksi, joiden ympärille voidaan suunnitella monenlaisia palveluja…

Lue lisää

					
					

ERI-rahastojen hallinnon kustannukset ja taakka

 • Rahastot
 • Hallinto

ERI-rahastot tarkoittavat Euroopan rakenne- ja investointirahastoja, joista Suomessa ovat käytössä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan…

Lue lisää

					
					

Helsingin matkailun ja tapahtumien visio ja tiekartta

Helsingin matkailun ja tapahtumien visiossa ja tiekartassa hahmotettiin, miten saadaan aikaan yhteisiä samansuuntaisia toimia, jotka…

Lue lisää

					
					

Kaakkois-Suomen malli yritysten kasvupalveluihin

 • Alueet
 • Elinkeinot
 • Hallinto

Yritysten kasvu ja menestys viitoittaa merkittäviltä osin myös alueiden kasvua ja kehitystä. Yrityksille tarjolla olevat…

Lue lisää

					
					

Pohjoismaisten testi- ja demonstraatioalustojen kartoitus

MDI oli mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jossa kartoitettiin pohjoismaisia testi- ja demonstraatioalustoja tarjoavia toimijoita. Testi- ja…

Lue lisää

					
					

Helsingin seudun MAL-visiot vuoteen 2030 ja 2050

 • Kaupunki
 • Liikenne

Helsingin seudun liikenne (HSL) päivitti liikennejärjestelmäsuunnitelmaa sekä siihen liittyvä pitkän tähtäimen tulevaisuuskuvaa. MDI tuki työtä,…

Lue lisää

					
					

Kulttuuriympäristöt voimavarana tulevissa maakunnissa

 • Kulttuuri
 • Ympäristö

Kulttuuriympäristöasioiden hoitoa koskeva toimintaympäristö tulee muuttumaan huomattavasti maakuntauudistuksen* myötä. Ympäristöministeriö tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka lähtökohtana…

Lue lisää

					
					

Selvitys maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn

 • Maaseutu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. MDI:n ja Pellervon…

Lue lisää

					
					

ProAgria-ryhmän verkostojen kehittämisen sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

Toimintaympäristön muutos haastaa ProAgriaa yhä vahvemmin verkostomaiseen tapaan toimia, jotta voidaan löytää ratkaisuja asiakaskunnan muuttuviin…

Lue lisää

					
					

Muutoskitkasta elinvoimaa Sastamalaan

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

Sastamala pyrkii kääntämään muutoskitkan elinvoimaksi. Työ sisälsi kaikkiaan kuusi kokonaisuutta: yhteistyön tiivistäminen elinkeinoelämän ja kolmannen…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialan sparraus

 • Kaupunki
 • Tulevaisuus

Seinäjoen kaupunki on päättänyt uudistaa organisaationsa 1.6.2017 alkaen. Uusi elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala ja sen…

Lue lisää

					
					

Kuntastrategian pikasparraus Limingalle

 • Väestö
 • Elinvoima
 • Tulevaisuus

Liminka on 2000-luvun kasvuihme. Oulun kupeessa sijaitseva kunta kasvaa edelleen hurjaa n. 2 %:n vuosi-vauhtia.…

Lue lisää

					
					

Kokkolan strategiaprosessi

 • Kaupunki

Kokkolan kaupunki uusii strategiansa samalla kun kaupunki valmistautuu juhlistamaan 400-vuotista taivaltaan vuonna 2020. Kokkola valitsi…

Lue lisää

					
					

Elinvoimapolitiikan toimintamallin suunnittelu

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Elinkeinot

Paikkakunnan kestävästä elinvoimasta huolehtiminen nousee kaupunkien ydintehtäväksi. Menestyvän kaupungin pitää olla vetovoimainen ja houkutteleva. Elinvoimapolitiikan…

Lue lisää

					
					

Tilannekuvatyökalun luominen maakuntauudistukseen - KAKITA

 • Alueet

MDI johti vuoden 2017 aikana konsortiota, joka loi aluetalouden tilannekuvatyökalun, jossa yhdistettiin käyttäjälähtöisesti valtion ja…

Lue lisää

					
					

Osallistuminen kuntien lakisääteisten tehtävien selvitykseen

 • Hallinto

Kuntien lakisääteisten tehtävien kuntakohtainen vaihtelu maakunta- ja sote-uudistuksen* jälkeen -selvityksessä kartoitettiin ne kuntien lakisääteiset tehtävät,…

Lue lisää

					
					

Sote- ja maakuntauudistuksen tuki

 • Hallinto

Maakunta- ja sote-uudistus* oli kokoluokassaan vertaansa vailla. Uudistuksen tavoitteena oli, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen…

Lue lisää

					
					

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellisten kokeilujen arviointi- ja toimintatutkimus (YTYÄ)

 • Hallinto

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena oli nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle. Merkittävänä…

Lue lisää

					
					

Kaupunkipolitiikan tiekartta III

 • Kaupunki

Maakunta- ja sote-uudistus* haastoi 20 000 – 50 000 asukkaan kaupungit, jotka yrittävät löytää paikkansa…

Lue lisää

					
					

Keski-Uudenmaan strategiaprosessi

 • Tulevaisuus

MDI auttoi Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskusta hahmottelemaan uutta strategiaa vuoteen 2020. Strategiaprosessissa toteutettiin tulevaisuuskysely yrityksen henkilöstölle, hallitukselle…

Lue lisää

					
					

Myllypuron kampuksen elinkeinopoliittinen suunnitelma

 • Elinkeinot
 • Verkostot

MDI auttoi Metropolia ammattikorkeakoulua Myllypuron kampuksen paikallista elinkeinopoliittista hyödyntämistä koskevan suunnitelman laatimisessa. Suunnitelman tavoitteena oli…

Lue lisää

					
					

Selvitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista

 • Maaseutu

MDI arvioi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 neuvontatoimenpiteen toteutusta, tuloksia ja alustavia vaikutuksia vuosina 2016 –…

Lue lisää

					
					

Rakennerahasto-ohjelman arviointi

 • Rahastot

MDI:n johtama konsortio toteutti Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin. Konsortiossa olivat mukana MDI:n lisäksi Itä-Suomen yliopiston Alue-…

Lue lisää

					
					

Kehityskäytävien profilointi – Uusimaa osana Etelä-Suomen kehityskäytävien verkostoa

 • Alueet
 • Hallinto
 • Liikenne

Alueiden kehittyminen kanavoituu yhä enemmän hallinnolliset rajat ylittäviin käytäviin. Uudenmaan maakunnassa valmisteltiin uuden kokonaismaakuntakaavan käynnistämistä,…

Lue lisää

					
					

Puurakentamisen viennin toimintamallit

 • Elinkeinot

MDI ja Casagrande Laboratory Center of Urban Research kartoittivat Kuhmon Kantolan puutuoteteollisuuden viennin potentiaalisia toimintamalleja.…

Lue lisää

					
					

SEUTU-ohjelman sparraus

 • Elinvoima

Forssan seudun kunnat päättivät hakea suuntaviivoja seudun elinvoiman kehittämiseksi. MDI sparrasi seudun kuntia yhteisen elinvoimaohjelman…

Lue lisää

					
					

Asuntopolitiikan kehittämiskohteita koskeva tutkimus

MDI oli vastuussa tutkimushankkeesta, jolla selvitetään, miten asuntopolitiikkaa tulisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja miten nykyisissä…

Lue lisää

					
					

Johdon konsultointipalvelujen puitesopimus

MDI on solminut Tampereen kaupungin kanssa puitesopimuksen johdon konsultointipalvelujen tuottamisesta kaupunkikonsernin strategisen kehittämisen osalta. Sopimus…

Lue lisää

					
					

Tulevaisuusselvitys Kotkan-Haminan seudun seuturakenteesta ja –hallinnosta sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeisenä aikana

 • Tulevaisuus

Kotkan-Haminan seudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Cursor Oy tilasi MDI:ltä tulevaisuusselvityksen, jonka keskeisenä tavoitteena oli selvittää,…

Lue lisää

					
					

Alueprofiilit 2016

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Kasvu
 • Alueet

MDI julkaisi 200-sivuisen Alueprofiilit 2016 –tietopaketin, joka koostuu kansallisen kehityksen analyysistä sekä maakuntien ja seutukuntien…

Lue lisää

					
					

Seutujen kehityksen analyysi

 • Alueet

Elite Varainhoito suuntasi kiinteistösijoittamistaan menestyviin paikkakuntiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. MDI toteutti Elite Varainhoito Oyj:lle analyysin Suomen…

Lue lisää

					
					

Elinvoimakysely kuntalaisille ja yrityksille

 • Elinvoima

MDI pohjusti Kannuksen kaupungin elinvoimaohjelman laadintaa toteuttamalla laajat kyselyt kuntalaisille ja yrityksille. Kyselyn avulla haluttiin…

Lue lisää

					
					

Tuunaa Tuottoa Vol. 2 – verkostotapaamisten fasilitointi

 • Elinkeinot
 • Verkostot

Luovien alojen yrittäjille kehitetty yhteistyön malli kokoaa yhteen yrityksiä, jotka haluavat panostaa aineettomaan arvonluontiin, toimia…

Lue lisää

					
					

Maakuntapalveluiden tulevaisuuskuva Kymenlaaksossa

 • Alueet
 • Tulevaisuus

MDI sparrasi Kymenlaakson liittoa maakuntapalveluiden tulevaisuuskuvan laadinnassa. Maakuntapalvelujen projektiryhmässä olivat edustettuina liitto, ELY-keskus, pelastuslaitos, sairaanhoito-…

Lue lisää

					
					

Tulevaisuuden polut KUUMA-seudulle

 • Tulevaisuus

MDI osallistui yhdessä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa Keski-Uudenmaan seudun toiminnan arviointiin (vuosilta 2013-2016). Pohjatiedot keräsi Laurea-ammattikorkeakoulu. MDI…

Lue lisää

					
					

Selvitys EU-ohjelmien ylileveästä kansallisesta täytäntöönpanosta

 • Rahastot

MDI selvitti yhdessä Swecon kanssa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hallinnan yksinkertaistamismenettelyjen käyttöä. Tehtävänä oli tarkastella…

Lue lisää

					
					

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

 • Hallinto

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä oli tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa) II

 • Hallinto

MDI arvioi Pohjois-Suomen maakuntien maakuntaohjelmat yhteisarvioinnissa kesän ja syksyn 2016 aikana. Arvioinnissa keskityttiin selvittämään maakuntaohjelmien…

Lue lisää

					
					

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet

 • Alueet

MDI ja Suomen ympäristökeskus pureutuivat Suomen toiminnallisiin alueisiin ja kasvuvyöhykkeisiin huhtikuussa 2016 käynnistyneessä ToKaSu-hankkeessa. Hanke…

Lue lisää

					
					

Kehityskuvatarkastelu Pieksämäen kaupungille

 • Väestö
 • Työllisyys
 • Elinkeinot

MDI rakensi kevään 2016 aikana laajaa ja perusteellista alueellisen kehityksen tietokantaa. Pieksämäen kaupungilla oli kunnia…

Lue lisää

					
					

Tulevaisuuden kunta

 • Tiedolla johtaminen
 • Hallinto

Kuntien toimintaympäristö on suuren muutoksen kohteena sote-uudistuksen ja maakuntien perustamisen myötä*. Kuntien tehtävät, toiminta ja…

Lue lisää

					
					

Smart Countryside – Maaseudun palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen digitalisaatiota ja kokeiluja hyödyntämällä

 • Maaseutu
 • Digitalisaatio

Yhteiskunnan digitalisoituminen ja kaupungistuminen ovat herättäneet ympäri maailmaa huomattavan määrän huomiota ja erilaisia älykkään kaupungin…

Lue lisää

					
					

Kanta-Hämeen muuttoliikeselvitys

 • Muuttoliike
 • Alueet

MDI analysoi huhti-toukokuussa Kanta-Hämeen aluekehitystä ja muuttoliikettä. Selvitys pureutui lähtö- ja tulomuuttajien motiiveihin, jotka selvittämällä…

Lue lisää

					
					

Investointeja Itä-Suomeen - kehittämisseminaari

 • Elinkeinot

23.–24.5.2016 Itä-Suomen, eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon, keskeiset investointien houkuttelijat kaupungeista, kehitysyhtiöistä ja alueilta kokoontuivat…

Lue lisää

					
					

Komia Camp 2016 -innovaatioleiri

 • Elinkeinot
 • Innovaatio

Into Seinäjoki järjesti Komia Camp 2016 -innovaatioleirin, jossa kohtasivat uuden elintarvikebisneksen tekijät. Leirin tavoitteena oli…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen ydinkeskustan kehittäminen

 • Kaupunki

Into Seinäjoki käynnisti Operaatio Meidän Seinäjoki – Vaikuta ydinkeskustan kehittämiseen -projektin, jossa tarkoituksena oli kartoittaa…

Lue lisää

					
					

Liikkujain ääni

 • Liikenne

MDI selvitti alkuvuoden aikana erilaisia toimintamalleja, joilla voidaan kerätä aitoa ja jatkuvaa liikkumiseen ja liikennejärjestelmään…

Lue lisää

					
					

Kaupunkipolitiikan tiekartan päivitys

 • Kaupunki

Maaliskuussa 2015 valmistui ensimmäinen kaupunkipolitiikan tiekartta ”Onko maallamme malttia kaupungistua?”. Raportti toimi hallitusohjelmakeskustelujen taustamateriaalina. Kaupunkien…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi II

 • Alueet

Pohjois-Savossa tehtiin vuoden 2016 alkupuoliskon aikana maakuntaohjelman 2014–2017 ulkoinen arviointi. Maakuntaohjelma toteuttaa Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa, joka…

Lue lisää

					
					

Pielisen Karjalan elinkeinostrategian sparraus

 • Elinkeinot

MDI sparrasi Pielisen Karjalan (Lieksa, Nurmes, Valtimo) elinkeinostrategian valmistelua keväällä 2016. Työhön kuului strategian peruselementtien…

Lue lisää

					
					

Keski-Karjalan elinkeinostrategian päivitys

 • Elinkeinot

MDI laati Keski-Karjalan Kehittämisyhtiön toimeksiannosta seudun elinkeinostrategian, jossa linjattiin seudun elinkeinopolitiikan ja elinvoiman lähtökohdat, tilannekuva…

Lue lisää

					
					

Satakunnan alue-ennakoinnin toimintamallin suunnittelu

 • Alueet
 • Elinkeinot

Satakuntaliitto uudisti alueellista ennakointityötään kohti ennakoidun rakennemuutoksen hallintaa. Työssä korostuivat ennakoinnin hyödyntäminen, alueiden varautuminen elinkeinojen…

Lue lisää

					
					

Liikenne palveluna -malli Suomen kasvukäytävällä

 • Liikenne

Suomen kasvukäytävä pyrkii Euroopan johtavaksi älyliikenteen kokeilualustaksi vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi MDI…

Lue lisää

					
					

Fillari – MaaSin puuttuva pyörä? Selvitys pyöräilyn asemasta liikkuminen palveluna-konseptissa

 • Liikenne

MDI oli mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna –konseptissa) maailmalla ja Suomessa.…

Lue lisää

					
					

Kouvolan elinvoimaraketti. Kouvolan elinvoimaisuutta vahvistava ohjelmatyö

 • Kaupunki
 • Maaseutu
 • Elinvoima
 • Elinkeinot

MDI rakensi Kouvolaan elinvoimaraketin, jonka osia ovat elinvoimapolitiikan väylät, saavutettavuus, yritysmyönteisyys, kaavoitus ja asuminen sekä…

Lue lisää

					
					

Kehittämisyhtiöiden rooli kansallisessa elinkeinopolitiikassa

 • Elinkeinot

SEKES ry tilasi MDI:ltä selvityksen, jonka tarkoituksena oli tuoda selvyyttä kehittämisyhtiöiden rooliin osana kansallista elinkeinopolitiikkaa.…

Lue lisää

					
					

Alueellisen yhteistyön organisoituminen Itä-Lapissa

 • Maaseutu
 • Alueet
 • Verkostot

Syys-lokakuussa 2015 MDI perehtyi nykyiseen Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen alueyhteistyön toimintamalliin, eli Itä-Lapin kuntayhtymään.…

Lue lisää

					
					

Nykarleby Kraftverkin strategiasparraus

 • Elinkeinot

Nykarleby Kraftverk Ab on Uudenkaarlepyyn kaupungin omistama energiayhtiö. Entinen kaupungin liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2014 alussa…

Lue lisää

					
					

Itä-Uudenmaan verkostovalmennus

 • Verkostot

Posintra on luomassa itäisellä Uudellamaalla uudenlaista oppimisympäristöä sote-alalle ja käynnistämässä sähköistä palvelualustaa, jonka on tarkoitus…

Lue lisää

					
					

Porin kaupungin elinvoimamittarit

 • Elinvoima

MDI sparrasi Porin kaupunkia elinvoimastrategian päivittämisessä, erityisesti sen mittaroinnissa ja strategia-prosessin pohdinnassa. Projektissa etsittiin tietoa…

Lue lisää

					
					

Available funding sources for the implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region

Itämeristrategialla ei ole omaa rahoitusta, vaan sen toteutus on kiinni muista rahoituslähteistä. MDI skannasi eurooppalaisten…

Lue lisää

					
					

Massadatasta liiketoimintaa ja tehokkaita julkisia palveluja

 • Tiedolla johtaminen
 • Digitalisaatio

MDI oli mukana Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn vetämässä VNTEAS-tutkimuskonsortiossa, joka toteutti analyysin massadatan käytöstä. Tutkimuksen tavoitteena…

Lue lisää

					
					

Maaseutuverkoston alueelliset verkostopäivät

 • Maaseutu

MDI toteutti loppuvuoden 2015 aikana kuusi maaseutuverkoston alueellista verkostopäivää. Päivien tavoitteena oli koota maaseudun kehittäjät…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen Kaupunkistrategian sparraus

 • Kaupunki
 • Elinvoima
 • Kasvu

Seinäjoen kaupunki halusi, että uusi kaupunkistrategia on uudistumisen ja uusien tehtävien strategia. Keväällä 2017 päättyneen…

Lue lisää

					
					

KomiaCamp-innovaatioleiri

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Liikenne
 • Digitalisaatio

Into Seinäjoki Oy isännöi 30-tuntisen innovaatioleirin, KomiaCampin, Seinäjoella 23.–24.6.2015. Leirillä haettiin uusia ohjelmisto- ja sovellusideoita…

Lue lisää

					
					

Lahden kaupunkiseudun kilpailukykyselvitys

 • Alueet

MDI teki Lahden seudun kilpailukykyselvityksen. Selvitys perustui tilastomurskaukseen ja strategioiden laadulliseen analyysiin, jossa päähuomio oli…

Lue lisää

					
					

MaaS-visio ja vaikutukset

 • Liikenne

MaaS-ideasta (Mobility as a Service, Liikenne palveluna) on kohkattu Suomessa ja maailmalla reilu vuosi. MaaS…

Lue lisää

					
					

MAL-verkoston arviointi

 • Liikenne
 • Verkostot

MDI arvioi kansallisen MAL-verkoston toimintaa. MAL-verkosto on valtakunnallinen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto (www.mal-verkosto.fi). Vuodesta…

Lue lisää

					
					

Maatilojen energiaohjelman arviointi

 • Maaseutu

MDI teki vaikuttavuusarvioinnin maatilojen energiaohjelmasta. Arviointi kohdistui vuosiin 2010–2014 ja sen tarkoituksena oli tuottaa kokonaisnäkemys…

Lue lisää

					
					

Porkkala – tulevaisuuden kunta

 • Kaupunki
 • Alueet

MDI tuuletti vuoden 2015 aikana tulevaisuuden kunta –ajatuksia Porkkalan kaupungin ympärillä. Kuntakenttä vaatii mullistusta –…

Lue lisää

					
					

Cooperation methods and tools applied by European Structural and Investment Funds programmes for 2014-2020 to support implementation of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region

 • Rahastot

MDI teki osana eurooppalaista yhteistyöverkostoa analyysin EU:n Itämeristrategian huomioimisesta Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa, eli rakennerahastoissa,…

Lue lisää

					
					

Seudullisten yrityspalvelujen prosessikuvaukset

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

Toimivat seudulliset yrityspalvelut ovat yksi kulmakivi alueen elinkeinojen ja elinvoiman kehittämiselle. Usean eri organisaation toiminnasta…

Lue lisää

					
					

Euroopan investointipankin toimeksiannot

 • Rahastot

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka on toteuttanut Euroopan investointipankin toimeksiannosta Euroopan rakenne- ja investointirahastojen…

Lue lisää

					
					

Kaupunkiverkkotutkimuksen päivitys

 • Kaupunki

MDI päivitti omana työnään kaupunkiverkkotutkimuksen, jolla on seurattu ja kehitetty kansallista kaupunkiverkkoa ja suomalaisia kaupunkiseutuja…

Lue lisää

					
					

Itä-Uudenmaan saariston kehittäminen

 • Maaseutu

Itä-Uudellamaalla on toteutettu saaristo-ohjelmaa vuodesta 2012 alkaen. Saaristossa on suuri kehittämispotentiaali, mutta se ei kehittämisen ympäristönä ole…

Lue lisää

					
					

JOSEKin strategian päivittäminen vuosille 2016–2020

MDI kirjoitti JOSEKin tarinaan uuden luvun päivittämällä yritykselle uuden strategian, joka tähtää vuoteen 2020. Strategian…

Lue lisää

					
					

Metropolipolitiikan kehittämistarpeet

 • Kaupunki

Metropolipolitiikkaa on Suomessa toteutettu vuodesta 2007 alkaen. Metropolipolitiikan kärkiteemoina ovat olleet maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen…

Lue lisää

					
					

Alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien 2007–13 vaikuttavuuden arviointi

 • Maaseutu

MDI toteutti vuoden 2015 alkupuoliskolla selvityksen, jossa arvioitiin 15 ELY-keskuksen ja 55 paikallisen Leader-ryhmän kehittämissuunnitelmien…

Lue lisää

					
					

Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten yhteisen strategia-asiakirjan laadinta

 • Hallinto

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ohjausmallia selkeytettiin ja yksinkertaistettiin. Ennen vuoden 2016 alussa voimaan tullutta uudistusta ohjausasiakirjat…

Lue lisää

					
					

Innovaatioympäristön käytäntölähtöinen toimintamalli

 • Kasvu
 • Innovaatio

MDI osallistui kevään 2015 aikana keskipohjalaisen innovaatioympäristön kehittämiseen. KASVUINNO-hankkeen puitteissa hahmoteltiin kehittämisorganisaatioiden yhteistyön sisältöjä liittyen…

Lue lisää

					
					

Maaseutuverkoston toiminnan sparraus

 • Maaseutu
 • Verkostot

Maaseutuverkosto pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan maaseudun kehittämisohjelman toteutusta alkaneella ohjelmakaudella (2014 – 2020). MDI sparrasi Maaseutuverkostoa…

Lue lisää

					
					

Kaupunkipolitiikan tiekartan kirkastus 2020+

 • Kaupunki

Työssä laadittiin konkreettinen kaupunkikehityksen tiekartta, joka sisältää tiivistyksen Suomen kaupungistumisen näköaloista ja kansantaloudellisista mahdollisuuksista sekä…

Lue lisää

					
					

Maakunnallisen matkailustrategian valmistelun fasilitointi ja työpajatyöskentely

Pohjois-Pohjanmaa on Suomen kolmanneksi suurin matkailumaakunta yöpymisten määrällä mitattuna Lapin ja Uudenmaan jälkeen. Alueella on…

Lue lisää

					
					

Innovatiivisten julkisten hankintojen valmennus Hämeenlinnan kaupunkikonsernille

MDI toteutti innovatiivisten julkisten hankintojen valmennuksen Hämeenlinnassa Innopark Programmes Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin toimeksiannosta. Valmennus…

Lue lisää

					
					

Lahden radanvarren ja asemanseutujen kehittämisen tiekartan laatiminen

 • Alueet
 • Tulevaisuus

Lahden kaupunkiseudun kasvusopimuksessa ja INKA -ohjelmassa Lahden seudun radanvarren alue nostettiin merkittäväksi investointikohteeksi. Lahden seudun…

Lue lisää

					
					

INKA-ohjelman sparraus kaupungeille, maakuntien liitoille ja ELY-keskuksille

MDI sparrasi Tekesiä, INKA-kaupunkeja, maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia syksyn 2014 aikana. Työn tavoitteena oli muodostaa…

Lue lisää

					
					

Selvitys hiihto-, seikkailu- ja luontoliikuntakeskuksesta

 • Hyvinvointi
 • Elinkeinot

Hiihtourheilu, luontoliikunta ja seikkailu-urheilu ovat Etelä-Suomessa suosittuja ja suosiotaan kasvattavia liikuntamuotoja. Lahden alue on kansainvälisesti…

Lue lisää

					
					

Hankegallerian käytettävyystestaus

 • Tiedolla johtaminen

Valtioneuvoston keskeisenä tavoitteena on tutkimustiedon parempi hyödyntäminen päätöksenteossa. Valtioneuvoston kanslia on tunnistanut tarpeen tiedon paremmalle…

Lue lisää

					
					

Kainuun kuntarakenneselvitys

 • Elinvoima
 • Alueet

MDI:n tiimi Janne Antikaisen johdolla selvitti Kainuun kuntarakennetta juhannukseen 2015 mennessä. Työn ydinajatuksena oli elinvoiman…

Lue lisää

					
					

Selvitys ja vertailu eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista

 • Liikenne

MDI toteutti selvityksen eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista HHT-käytävän kehittämisen tueksi. Työ sisälsi…

Lue lisää

					
					

ELYjen elinkeino- ja innovaatiopalveluiden sparraus

 • Elinkeinot
 • Innovaatio

MDI tuki työ- ja elinkeinoministeriötä alueellisten elinkeino- ja innovaatiopalveluiden kriittisten menestystekijöiden kirkastamisessa ELY-keskuksissa. Työssä tunnistettiin…

Lue lisää

					
					

Oulun seudun kuntarakenneselvitys

MDI:n osakas, design director Janne Antikainen kutsuttiin Oulun seudun kuntarakenteen selvittäjäksi maaliskuun 2014 alusta alkaen.…

Lue lisää

					
					

HHT-kasvukäytävän kehittäminen

 • Liikenne

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-käytävä on Suomen merkittävin kehitysvyöhyke. Käytävä on ollut suunnittelupöydillä vahva jo vuosikymmenten ajan – nyt…

Lue lisää

					
					

Innovaatioleirien sadonkorjuu, leirin tulosten kokoaminen ja julkaisun tuottaminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio

Syksyllä 2013 toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikön rahoittamana viiden alueellisen innovaatioleirin sarja. MDI teki sukelluksen…

Lue lisää

					
					

Yritysten näkemysten kokoaminen Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan

 • Elinkeinot

Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu älykkään erikoistumisen strategiaa, joka yhdistää maakuntastrategian painoitukset ja niitä läpäisevät horisontaaliset teemat,…

Lue lisää

					
					

Vierumäen kansainvälistymisen pelikirjan kokoaminen

 • Hyvinvointi

MDI teki Heinolan seudulle kansainvälistymisen pelikirjan. Pelikirja piirrettiin kyselyn, pajojen ja ohjausryhmän voimin. Työ liittyi…

Lue lisää

					
					

DG Region puitesopimus

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka valittiin yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn…

Lue lisää

					
					

EU:n koheesiopolitiikan 2007–2013 jälkiarviointi

MDI oli mukana eurooppalaisessa konsortiossa, joka valittiin yhdeksi DG Region puitesopimustoimittajaksi. Maaliskuun 2014 alussa tehdyn…

Lue lisää

					
					

Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman valmistelu

 • Alueet

MDI hioi 60 keskipohjalaisen aluekehittäjän kanssa Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa Kokkolassa 13.3.2014 järjestetyssä työpajassa. Työskentelyn tuloksena saatiin…

Lue lisää

					
					

JOSEK Oy:n alueellisen vaikuttavuuden arviointi

 • Alueet

Joensuun seutu on kehittynyt olosuhteisiin nähden hyvin läpi 2000-luvun. Huolimatta rakennemuutoksista niin yksityisellä kuin julkisellakin…

Lue lisää

					
					

Yrityshautomotoiminnan vaikuttavuuden arviointi

 • Alueet

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskuksen eli Keuken aloittaville yrityksille tarkoitettu yrityshautomo on toiminut jo lähes vuosikymmenen ajan. Toiminta…

Lue lisää

					
					

Hyvinvointialan innovaatiotoiminta

 • Hyvinvointi
 • Innovaatio

MDI avitti kehitysyhtiö Posintraa hyvinvointialan innovaatiotoiminnan kehittämisessä järjestämällä syksyn 2013 aikana innovaatioleirin hyvinvointikeskuksen idean jalostamiseksi…

Lue lisää

					
					

Keksintötoiminnan siirto, prosessituki TEM:lle ja Uudenmaan ELY-keskukselle

 • Hallinto

MDI auttoi työ- ja elinkeinoministeriötä ja Uudenmaan ELY-keskusta prosessissa, jossa keksintötoiminta siirretään Keksintösäätiön alaisuudesta Uudenmaan…

Lue lisää

					
					

Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisen työpajat

 • Hallinto

Helsingin johtamisjärjestelmä muuttui vuoden 2017 alussa. Kaupunki käynnisti jo vuoden 2013 lopulla keskustelun uudistamisesta. Keskustelua…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen ja Jalasjärven erityinen kuntajakoselvitys

 • Alueet

Janne Antikainen toimi valtiovarainministeriön virkamiehenä tehdessään erityisen kuntajakoselvityksen vuoden 2014 alussa Seinäjoen ja Jalasjärven kunnista.…

Lue lisää

					
					

Eurooppalaisen innovaatioyhteistyön kehittäminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio

Eurooppalainen innovaatioyhteistyö (European Innovation Partnership, EIP) tuo uusia välineitä uudistuville maatalouden elinkeinoille. EIP:n tavoitteena on…

Lue lisää

					
					

Maaseutuverkostoyksikön ja maaseutuviraston kehittämispäivä

 • Maaseutu

Maaseutuverkostoyksikkö muutti vuoden 2014 alussa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudesta Maaseutuvirastoon. MDI järjesti yhdistyvien organisaatioiden henkilöstölle…

Lue lisää

					
					

Resurssiviisauden alueellinen skannaus

 • Ympäristö

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja – kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja palveluja, tilaa…

Lue lisää

					
					

Alueelliset maaseudun kehittämisen innovaatioleirit

 • Maaseutu
 • Elinkeinot
 • Innovaatio
 • Verkostot

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriön maaseutuverkostoyksikön kanssa alueelliset innovaatioleirit vuosina 2013 ja 2014. Kahden vuoden…

Lue lisää

					
					

Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston digitutkijoiden työpajafasilitointi

 • Tulevaisuus
 • Digitalisaatio

MDI fasilitoi Otaniemessä digitutkijoiden tehopajaa. Open Innovation Houseen kokoontui kymmeniä Aallon ja Helsingin yliopiston aktiivisimpia…

Lue lisää

					
					

Luovan talouden kehittämistoimenpiteiden arviointi

MDI arvioi Keski-Suomen liiton toimeksiannosta Keski-Suomen luovan talouden kehittämistoimenpiteitä. Työ koskee vuosia 2004–2013 pääpainon ollessa…

Lue lisää

					
					

Porvoo-Loviisa-Lapinjärvi alueen opastesuunnitelmaan liittyvä matkailun kehittämisen osio

MDI laati kesän 2013 aikana Porvoo-Loviisa-Lapinjärvi-alueen palvelukohteiden opastussuunnitelman. Työssä inventoitiin olemassa olevat palvelukohteiden opastusmerkit, priorisoitiin…

Lue lisää

					
					

Lapin maakuntasuunnitelman päivitys

 • Alueet

MDI päivitti Lapin liiton toimeksiannosta Lapin maakuntasuunnitelman, jossa osoitettiin alueen tavoiteltu kehitys ja strategia vuoteen…

Lue lisää

					
					

Luontopääoman osaamiskeskittymän rakentaminen Kanta-Hämeeseen

 • Innovaatio
 • Ympäristö

Kehittämiskeskus Oy Hämeen Luontoinnovaatiot -hankkeen tavoitteena oli synnyttää Kanta-Hämeeseen kansallisen tason luontopääoman osaamiskeskittymä. MDI toteutti…

Lue lisää

					
					

Kuortaneen kunnanvaltuuston strategiaseminaari

 • Elinkeinot

MDI suunnitteli ja toteutti valtuustoseminaarin Kuortaneen kunnalle Härmän Kuntokeskuksessa 16.–17.8.2013. Seminaarissa käsiteltiin kunnan visiota ja…

Lue lisää

					
					

Seutukaupunkien sparraus

 • Alueet

Seutukaupungit ovat maakuntiensa kakkos- ja kolmoskaupunkeja, joiden menestys heijastuu miljoonan suomalaisen arkeen. Nämä 50 seutukaupunkia…

Lue lisää

					
					

Leader-toimintaryhmän arviointi ja strategian sparraus

 • Maaseutu

MDI teki Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveri ry:lle arvioinnin toiminnasta kuluneella ohjelmakaudella. Tehtävänä oli analysoida Liiverin…

Lue lisää

					
					

MicroNanoBio ekosysteemin konseptointi

MDI toteutti VTT:lle ja Aalto-yliopistolle neljän työpajan sarjan, jonka tuotoksena syntyi konsepti mikro-, nano- ja…

Lue lisää

					
					

Lakkautettavien varuskunta-alueiden tulevaisuustyö

Valtio päätti vuoden 2012 helmikuussa lakkauttaa kuusi varuskuntaa. MDI sparrasi lakkautettavia varuskunta-alueita kahden päivän ajan…

Lue lisää

					
					

Lapin innovaatio-ohjelman päivittäminen

 • Innovaatio

Lapin korkeakoulukonserni on kolmen lappilaisen korkeakoulun strateginen yhteenliittymä. Konserni uudisti innovaatio-ohjelmansa vuoden 2013 aikana ja…

Lue lisää

					
					

SeAMK tarinaleiri

Tänä päivänä kehitetään ja vaikutetaan tarinoiden kautta. Seinäjoen ammattikorkeakoulu halusi liittää OKM:lle toimitettavaan toimilupahakemukseensa oman…

Lue lisää

					
					

Kansallisen ohjelmallisen kehittämisen tietojen kerääminen

Muut pohjoismaat seuraavat aktiivisesti Suomen aluekehittämisen kenttää. MDI kokosi keväällä 2013 perustiedot työ- ja elinkeinoministeriön…

Lue lisää

					
					

Rail Baltica Growth Strategy Moderation and Corridor Analysis, kasvustrategian hallintomallin suunnittelu

 • Liikenne

Kehityskäytävät ovat vahvistumassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. MDI oli mukana laatimassa Rail Baltican kasvustrategiaa. Rail…

Lue lisää

					
					

Kirkkonummen valtuustoseminaarin fasilitointi

 • Alueet

MDI toteutti Kirkkonummen kunnanvaltuuston seminaarin työpajaosiot 19.–20.4.2013. MDI rakensi myös sillan asiantuntija-alustusten ja työpajojen välillä…

Lue lisää

					
					

CREATOR-miniohjelman alueellinen työpaja

MDI toteutti Hämeen liiton toimeksiannosta CREATOR-miniohjelman alueellisen työpajan Hämeenlinnassa 20.3.2013. Työpajan tavoitteena oli ideoida, muokata,…

Lue lisää

					
					

Etelä-Savon maakuntaohjelman arviointi

 • Alueet

Arviointi koski Etelä-Savon maakuntaohjelmaa 2011–2014 ja se toteutettiin intensiivisenä ja vuorovaikutteisena prosessina, jossa erityisen tärkeää…

Lue lisää

					
					

Keski-Suomi ennakoi -hankkeen arviointi

Keski-Suomessa on tehty alueellista ennakointityötä hankkeiden kautta vuosikymmenen ajan. Hankkeiden sijaan ennakointi haluttiin viedä osaksi…

Lue lisää

					
					

Seinäjoen, Jalasjärven ja Kurikan (SJK) kuntarakenneselvitys

 • Alueet

Janne Antikainen toimi Seinäjoen, Jalasjärven ja Kurikan kuntarakenteen selvittäjänä vuoden 2013 aikana. Selvitysmies ehdotti, että…

Lue lisää

					
					

Tulevaisuustyöpajat

 • Tulevaisuus

MDI toteutti Pohjanmaan liiton tilauksesta kaksi sparraavaa tulevaisuustyöpajaa, joiden tavoitteena oli keskustella tulevaisuuden muutosvoimista ja…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan liiton skenaariotyö ja tulevaisuustyöpajat

 • Alueet
 • Tulevaisuus

MDI tuki Etelä-Pohjanmaan liittoa maakuntastrategian laadintaan liittyvän pitkän tähtäyksen skenaariotyön toteuttamisessa. Skenaariotyössä rakennettiin vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia…

Lue lisää

					
					

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntaohjelmien arviointi (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa)

 • Alueet

MDI toteutti Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen – Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan – maakunnille maakuntaohjelmien arvioinnin. Arvioinnissa selvitettiin,…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien arviointi (Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa)

 • Alueet

MDI toteutti Pohjois-Suomen maakuntaohjelmien jälkiarvioinnin Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Arvioinnissa selvitettiin, miten maakuntaohjelmatyö…

Lue lisää

					
					

Arktisen tiekartan laatiminen ja arktisen osaamisen määrittely osana Tekesin strategista avausta

Tekes teki strategisen avauksen Suomen arktisen toimintaympäristön ja sen mahdollisuuksien kartoittamiseksi. Tavoitteena oli kehittää Suomelle…

Lue lisää

					
					

Pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän (INKA) valmistelu

 • Innovaatio

MDI tuki Culminatumia pääkaupunkiseudun innovaatiokeskittymän valmistelun ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2012. Valmistelun käynnistysvaiheen tavoitteena oli kartoittaa…

Lue lisää

					
					

Työelämä 2020 -hankkeen avaustilaisuus

 • Työllisyys
 • Verkostot

Suomalaisen työelämän visiona on olla Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. TEM:ssä käynnistyi vuodenvaihteessa työelämän kansallinen…

Lue lisää

					
					

Pikkukaupunkien innovaatioympäristöjen kehittäminen ja InnoHub-konseptin rakentaminen

 • Maaseutu
 • Innovaatio
 • Verkostot

MDI antoi tukea maaseutualueiden innovaatioympäristöjen kehittämiseen vuoden 2012 aikana. Ensimmäisessä osassa tuettiin Kaustisen seutua ja…

Lue lisää

					
					

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

 • Rahastot

MDI teki vuosina 2014–2020 toteutettavan rakennerahasto-ohjelman ennakkoarvioinnin. Arvioinnin kohteena oli tuleva Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan…

Lue lisää

					
					

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 ennakkoarviointi

 • Maaseutu

MDI teki Manner-Suomen maaseutuohjelmaan 2014–2020 ennakkoarvioinnin. Ennakkoarvioinnin tavoitteena on parantaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 suunnittelua,…

Lue lisää

					
					

Pohjois-Savon maakuntaohjelman arviointi

 • Alueet

MDI toteutti Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011–2014 ulkoisen arvioinnin Pohjois-Savon liiton toimeksiannosta. Kyseessä oli ohjelman väliarviointi, joka…

Lue lisää

					
					

Laajan metropolialueen tulevaisuustarkastelun haravointityöpajat

 • Alueet

MDI vastasi laajan metropolialueen, eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen, yhteistoiminta-alueen tulevaisuuden haravointityöpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja…

Lue lisää

					
					

Sparraus Etelä- ja Länsi-Suomen ohjelmavalmisteluun

 • Rahastot

MDI tuki Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen maakuntaliittoja uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelussa. Etelä- ja Länsi-Suomi tuottavat Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaan…

Lue lisää

					
					

Etelä-Suomen EAKR-ohjelman TL5 ylimaakunnallisten temaattisten hankkeiden arviointi ja älykkään erikoistumisen työpajat

 • Rahastot

MDI toteutti Päijät-Hämeen liitolle / Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikölle EAKR-ohjelman toimintalinjan 5 arvioinnin. Työn tavoitteena oli…

Lue lisää

					
					

Yritysystävällisyyden edistäminen Päijät-Hämeessä

 • Elinkeinot

Lahden seutu tahtoi olla Suomen yritysystävällisin kasvukeskus vuoteen 2015 mennessä. MDI laati kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat yritysystävällisyyden…

Lue lisää

					
					

Julkiset innovaatiopalvelut alueilla -selvitys

 • Innovaatio

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle ja opetus- ja kulttuuriministeriölle selvityksen innovaatiotoimintaa tukevista palveluista Suomessa. Tutkimuksen…

Lue lisää

					
					

Länsi-Uudenmaan elinkeino- ja elinvoimastrategian laadinta

 • Elinvoima
 • Elinkeinot

MDI laati Länsi-Uudellemaalle elinkeino-, elinvoima- ja kilpailukykystrategiaa, jossa esitettiin visio, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset alueen kehittämiseksi…

Lue lisää

					
					

Kansallinen sidosryhmäkysely uuden innovaatiopoliittisen ohjelmainstrumentin (INKA) valmisteluun

 • Innovaatio

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle laajahkon valtakunnallisen sidosryhmäkyselyn uuden innovaatiopoliittisen ohjelman valmistelun tueksi kesäkuussa 2012.…

Lue lisää

					
					

Arvokas työelämä -prosessi – kick off ja asiantuntijoiden näkemykset

 • Hyvinvointi
 • Työllisyys
 • Kulttuuri

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti työelämän kehittämisen taiteen, kulttuurin ja liikunnan keinoin. MDI fasilitoi Arvokas työelämä…

Lue lisää

					
					

Invest in -työkalun suunnittelu

MDI suunnitteli kehittämisyhtiöiden ja yrityskehittäjien käyttöön yritysneuvonnan apuvälineen venäläisten yritysten invest in -toimintaan. Työkalu yhdenmukaistaa…

Lue lisää

					
					

Katse pohjoiseen – Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma Kataisen hallituksen kärkihankkeena

 • Alueet

MDI tuki työ- ja elinkeinoministeriötä Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelman valmistelussa kevään 2012 aikana avustamalla pääsihteeriä…

Lue lisää

					
					

Alueellisen innovaatiotoiminnan painotukset Suomessa, vertailu alueiden valinnoista suhteessa Tekesin strategiaan ja kansalliseen innovaatiopolitiikkaan

 • Alueet
 • Innovaatio

MDI toteutti Tekesin toimeksiannosta projektin, jonka tavoitteena oli viestittää kansallisen innovaatiopolitiikan valintoja alueille ja arvioida…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman suunnittelu

 • Elinkeinot

MDI suunnitteli Seinäjoen ammattikorkeakoulun toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyysohjelman, joka kantaa nimeä Kasvuyrittäjyyden tahtomaa. Suunnitteluprosessissa analysoitiin aikaisempien…

Lue lisää

					
					

Suuri kuva – Suomen kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuus

 • Tulevaisuus

MDI teki PKT-säätiön toimeksiannosta tutkimusta, jossa selvitetään suomalaisten kone- ja metallituoteteollisuuden tulevaisuuden kuvaa. Työssä keskityttiin…

Lue lisää

					
					

Palveluinnovaatioiden edistäminen Seinäjoen kaupungin organisaatiossa

 • Innovaatio

MDI teki selvityksen palveluinnovaatioiden edistämisestä Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa. Selvityksessä haettiin sisältöjä palvelutuotannon kehittämiseksi. Selvityksen perusteella Seinäjoen…

Lue lisää

					
					

Teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strateginen tiekartta

 • Elinkeinot

MDI laati Ylä-Savon teknologiateollisuuden osaamiskeskittymän strategisen tiekartan keväällä 2011. Prosessin tavoitteena oli tarkastella ja arvioida…

Lue lisää

					
					

Kuljetusalan toimialaselvitys

 • Elinkeinot

MDI toteutti Kokkolan seutukunnassa kuljetusalan toimialaselvityksen. Selvityksen tavoitteena oli arvioida kuljetusalan yritysten nykytilaa ja tulevaisuuden…

Lue lisää

					
					

DEMO-verkoston kehittäminen osana Koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa

 • Verkostot

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriölle vuonna 2010 selvitystyön, jossa hahmotettiin DEMO-verkoston lähtökohtia, tunnistettiin yhteisiä tavoitteita…

Lue lisää

					
					

Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelu ja työpajojen toteuttaminen

 • Alueet

MDI toteutti Pirkanmaan maakuntaohjelman valmistelun tueksi valmisteluprosessin, jossa järjestettiin neljä vuorovaikutteista työpajaa maakunnan keskeisten toimijoiden…

Lue lisää

					
					

Koheesio- ja kilpailukykyohjelman ennakkoarviointi

 • Alueet

MDI toteutti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman, KOKO:n, etukäteisarvioinnin kesällä 2009. Arviointityössä…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ylimaakunnallinen innovaatiostrategia

 • Innovaatio

MDI laati Tekesin toimeksiannosta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien yhteisen innovaatiostrategian. Strategian pohjaksi laadittiin ylimaakunnalliset…

Lue lisää

					
					

Maatalouskoneteollisuuden palveluliiketoiminta -selvitys

 • Maaseutu

MDI toteutti Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n toimeksiannosta Maatalouskoneteollisuuden palveluliiketoiminta -selvityksen. Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää kotimaisen maatalouskoneteollisuuden…

Lue lisää

					
					

Pirkanmaan kehitysyhtiöiden (Tredea, Vaske, Sastamalan Yrityspalvelu, Virtain yrityspalvelu, MW-Kehitys, Ikaalisten Yrityspalvelu) strategiasparraus

 • Alueet

MDI toteutti Pirkanmaan liiton toimeksiannosta valmennusprosessin pirkanmaalaisille kehitysyhtiöille. Prosessin tavoitteena oli arvioida Pirkanmaan kehitysyhtiöiden työssään…

Lue lisää

					
					

Innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamalli

 • Innovaatio

MDI toteutti Tekesin toimeksiannosta Pohjois-Suomeen kolmen maakunnan alueelle (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi) innovaatioympäristön yhteisöllinen toimintamallin.…

Lue lisää

					
					

Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiasparraus

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiaprosessiin liittyvien työpajojen sarjan. Ensimmäiset kaksi työpajaa liittyivät toimintaympäristön muutosten ennakointiin…

Lue lisää