Rakentava vuorovaikutus hyvinvointia tukemassa

MDI arvioi Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -koulutus- ja kehityshanketta. Suomen Moniääniset ry:n hallinnoimaan ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaan hankkeeseen ovat osallistuneet kumppaneina Kokemus- ja vertaistoimijat ry Seinäjoelta ja Mielenterveyden keskusliitto.

A person is writing notes on his / her notebook.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää vuorovaikutus- ja tunnetaitoja mielenterveyskentän eri toimijoille järjestömaailmassa. Ulkoisessa vaikutusten arvioinnissa käytettiin kansainvälisiä EuroHIS-8 -elämänlaatumittarin, Maailman terveysjärjestö WHO:n elämänlaatumittarin WHOQOL-BREF:n ja RAND-36 terveyteen liittyvän elämänlaadun mittarin kysymyksiä.

Ulkoisen arvioinnin perusteella koulutus sai sen päättyessä hyödyllisyydestään keskiarvon 8,2 asteikolla 1-10. Tulosten mukaan osallistujissa on tapahtunut muutoksia kaikilla osa-alueilla, joihin koulutuksella pyrittiin vaikuttamaan. Osallistujilla on tapahtunut myönteistä kehitystä heidän voimavaroissaan, sosioemotionaalisissa, sosiokognitiivisissa ja sosiaalisissa taidoissaan, kiintymyssuhteissa ja osallisuudessa sekä minäkuvassa, itsetunnossa, odotuksissa ja uskomuksissa. 

Osallistujien koettu elämänlaatu, itsetuntemus, sosiaaliset taidot ja tunne-elämätaidot parantuivat koulutuksen aikana. 

Myös tarve lääke- tai muulle hoidolle sekä sairaudesta aiheutuva turvattomuuden tunne vähentyi. Tulos on hyvä myös siksi, että osallistujat olivat kokeneet haasteellisia tilanteita elämässään lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden aikana.

Rakentava vuorovaikutus mielenterveyden tukena -koulutus osoitti, että opettelemalla rakentavaa vuorovaikutusta pystyttiin lisäämään kumppanijärjestöjen toiminnassa mukana olevien mielenterveyskuntoutujien, kokemusasiantuntijoiden ja järjestöjen työntekijöiden koettua hyvinvointia.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

MDI selvitti Ylä-Savon Veturin ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavuutta – Yhdistävänä tekijänä aikaansaatujen vaikutusten monipuolisuus

MDI toteutti kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:n toimeksiannosta vaikuttavuustutkimuksen, jossa selvitettiin ohjelmakauden 2014–2020 aikana päätöksen saaneiden hankkeiden tuloksia, vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja niiden merkitystä alueen elinvoimaan. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin tuloksekkaaseen toteutukseen vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja sekä hankkeiden merkitystä hakijoiden oman toiminnan kannalta.

Lue lisää MDI selvitti Ylä-Savon Veturin ohjelmakauden 2014–2020 vaikuttavuutta – Yhdistävänä tekijänä aikaansaatujen vaikutusten monipuolisuus