Neljän maakunnan Robocoast-konsortioon kuuluvat maakunnat ovat Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta

MDI toteutti Länsi-Suomen neljän maakunnan konsortiolle (Robocoast EDIH) selvityksen, jossa koottiin alueellinen tilannekuva innovaatiopotentiaalista sekä digitaalisista valmiuksista. Konsortioon kuuluvat Keski-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Työ liittyy ajankohtaiseen EU:n digitaalisten innovaatiohubien valmisteluun. Konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja UC Pori – Data-analytiikan tutkimusryhmä. Koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

Robocoast-konsortio hakee EDIH-organisaatioksi (European Digital Innovation Hub), jotka toimivat v. 2021 käynnistyvän Digitaalinen Eurooppa -ohjelman moottoreina. Ohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digiratkaisujen, kuten tekoälyn, robotiikan, suurteholaskennan, IoT:n ja kyberturvallisuuden käyttöönotossa. Euroopan Komissio valitsee Suomen EDIH-organisaatiot TEM:n esityksen pohjalta.

Robocoast konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

Materiaalit

Robocoast-konsortion tiedote

Uutinen

Selvitys

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa