Neljän maakunnan Robocoast-konsortioon kuuluvat maakunnat ovat Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta

MDI toteutti Länsi-Suomen neljän maakunnan konsortiolle (Robocoast EDIH) selvityksen, jossa koottiin alueellinen tilannekuva innovaatiopotentiaalista sekä digitaalisista valmiuksista. Konsortioon kuuluvat Keski-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Työ liittyy ajankohtaiseen EU:n digitaalisten innovaatiohubien valmisteluun. Konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja UC Pori – Data-analytiikan tutkimusryhmä. Koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

Robocoast-konsortio hakee EDIH-organisaatioksi (European Digital Innovation Hub), jotka toimivat v. 2021 käynnistyvän Digitaalinen Eurooppa -ohjelman moottoreina. Ohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digiratkaisujen, kuten tekoälyn, robotiikan, suurteholaskennan, IoT:n ja kyberturvallisuuden käyttöönotossa. Euroopan Komissio valitsee Suomen EDIH-organisaatiot TEM:n esityksen pohjalta.

Robocoast konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

Materiaalit

Robocoast-konsortion tiedote

Uutinen

Selvitys

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio