Neljän maakunnan Robocoast-konsortioon kuuluvat maakunnat ovat Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta

MDI toteutti Länsi-Suomen neljän maakunnan konsortiolle (Robocoast EDIH) selvityksen, jossa koottiin alueellinen tilannekuva innovaatiopotentiaalista sekä digitaalisista valmiuksista. Konsortioon kuuluvat Keski-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Työ liittyy ajankohtaiseen EU:n digitaalisten innovaatiohubien valmisteluun. Konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja UC Pori – Data-analytiikan tutkimusryhmä. Koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

Robocoast-konsortio hakee EDIH-organisaatioksi (European Digital Innovation Hub), jotka toimivat v. 2021 käynnistyvän Digitaalinen Eurooppa -ohjelman moottoreina. Ohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digiratkaisujen, kuten tekoälyn, robotiikan, suurteholaskennan, IoT:n ja kyberturvallisuuden käyttöönotossa. Euroopan Komissio valitsee Suomen EDIH-organisaatiot TEM:n esityksen pohjalta.

Robocoast konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

Materiaalit

Robocoast-konsortion tiedote

Uutinen

Selvitys

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa