Neljän maakunnan Robocoast-konsortioon kuuluvat maakunnat ovat Suomen valmistavan vientiteollisuuden ydinaluetta

MDI toteutti Länsi-Suomen neljän maakunnan konsortiolle (Robocoast EDIH) selvityksen, jossa koottiin alueellinen tilannekuva innovaatiopotentiaalista sekä digitaalisista valmiuksista. Konsortioon kuuluvat Keski-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Työ liittyy ajankohtaiseen EU:n digitaalisten innovaatiohubien valmisteluun. Konsortion muodostavat Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK), Jyväkylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Centria ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) ja UC Pori – Data-analytiikan tutkimusryhmä. Koordinaatio-organisaationa toimii Prizztech Oy.

Robocoast-konsortio hakee EDIH-organisaatioksi (European Digital Innovation Hub), jotka toimivat v. 2021 käynnistyvän Digitaalinen Eurooppa -ohjelman moottoreina. Ohjelman tavoitteena on tukea yrityksiä uusien digiratkaisujen, kuten tekoälyn, robotiikan, suurteholaskennan, IoT:n ja kyberturvallisuuden käyttöönotossa. Euroopan Komissio valitsee Suomen EDIH-organisaatiot TEM:n esityksen pohjalta.

Robocoast konsortion toiminnan tavoitteena on Suomen valmistavan vientiteollisuuden ja siihen kuuluvien alihankintaketjujen kasvun ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä huippuosaajien ja investointien houkuttelu.

Materiaalit

Robocoast-konsortion tiedote

Uutinen

Selvitys