MDI selvittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta

MDI on mukana NHG Finland Oy:n johtamassa tutkimuksessa, jossa selvitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja palvelujen vaikuttavuutta. Tutkimuksen on tilannut eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja sen tulokset julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tutkimus keskittyy erityisesti palvelujärjestelmään ja sen rahoitukseen sekä tuotettujen palvelujen vaikuttavuuteen. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa, millaisia rahavirtoja syrjäytymisen ehkäisyn palveluissa liikkuu, millaisia toimijoita tähän kytkeytyy, ja mitä resursseilla saadaan aikaan.

Lue lisää

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_tutkimushanke2020_nuorten_syrjaytyminen.aspx

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa