MDI selvittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta

MDI on mukana NHG Finland Oy:n johtamassa tutkimuksessa, jossa selvitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja palvelujen vaikuttavuutta. Tutkimuksen on tilannut eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja sen tulokset julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tutkimus keskittyy erityisesti palvelujärjestelmään ja sen rahoitukseen sekä tuotettujen palvelujen vaikuttavuuteen. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa, millaisia rahavirtoja syrjäytymisen ehkäisyn palveluissa liikkuu, millaisia toimijoita tähän kytkeytyy, ja mitä resursseilla saadaan aikaan.

Lue lisää

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_tutkimushanke2020_nuorten_syrjaytyminen.aspx

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa