MDI selvittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta

MDI on mukana NHG Finland Oy:n johtamassa tutkimuksessa, jossa selvitetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyn palvelujärjestelmän toimivuutta ja palvelujen vaikuttavuutta. Tutkimuksen on tilannut eduskunnan tarkastusvaliokunta, ja sen tulokset julkaistaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tutkimus keskittyy erityisesti palvelujärjestelmään ja sen rahoitukseen sekä tuotettujen palvelujen vaikuttavuuteen. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa, millaisia rahavirtoja syrjäytymisen ehkäisyn palveluissa liikkuu, millaisia toimijoita tähän kytkeytyy, ja mitä resursseilla saadaan aikaan.

Lue lisää

https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_tutkimushanke2020_nuorten_syrjaytyminen.aspx