MDI ehdottaa uutta organisoitumista Jyväskylään elinvoiman vahvistamiseksi

Paikkakunnan kestävästä elinvoimasta huolehtiminen nousee kaupunkien ydintehtäväksi. Menestyvän kaupungin pitää olla vetovoimainen ja houkutteleva. Elinvoimapolitiikan sisällöstä vastuullisia ovat kaikki kaupunkikonsernin toimialat. Moniin elinvoimatekijöihin kaupunki voi vaikuttaa vain vähän, joten paikkakunnan muiden toimijoiden kuten yritysten, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus muodostuu ratkaisevan tärkeäksi. Nykyinen yhtiövetoinen elinkeinopolitiikan malli Jyväskylässä ei enää parhaalla mahdollisella tavalla vastaa muuttuvan elinvoimapolitiikan sisällöllisiä vaatimuksia. Selvitys sisältää ehdotuksen uudeksi organisoitumistavaksi sekä keskeiset sisältöalueet. Lisäksi selvityksessä on ehdotuksia laajempien osallistamisen ja sparrausfoorumien järjestämisestä. Jyväskylän elinvoima -selvitystyö tehtiin syksyllä 2016 ja sen teki MDI:n neuvonantaja Eero Holstila. Kaupunki tekee selvitystyön perusteella päätöksiä keväällä 2017.