MDI Akatemian webinaarissa teemoina elinvoima ja kaupunkikehittäminen

MDI Akatemia eteni toiseen tapaamiskertaansa, kun 8.5. akatemialaiset kokoontuivat etäyhteyksillä elinvoimawebinaarin pariin. Päivä alkoikin etätyökuulumisten vaihtamisella ja pohdinnoilla siitä, miten työt ja työskentelytavat ovat muuttuneet koronan myötä.

Tommi Ranta MDI:ltä johdatteli akatemialaiset päivän varsinaiseen teemaan antamalla eväitä aluekehittäjille. Aluekehittäminen tarvitsee luovaa tarkastelua ja rakenteiden ravistelua sekä megatrendien lisäksi täytyy nähdä lähellä kytevät uudet pienemmät alut ja mahdollisuudet, joista voi kasvaa jotain suurta.

Arkkitehti, urbanisti ja kaupunkiaktiivi Laura Sobral kävi puheenvuorossaan läpi mielenkiintoisia esimerkkejä, miten yhteiskehittämistä on toteutettu maailmalla. Sobral näytti, millaisia alhaalta ylöspäin tapahtuvia toimintoja monilla eri alueilla on tehty. Hän johdatti akatemialaiset mm. São Paulosta, Madridiin, Bolognaan ja Mexico Cityyn. Keskustelua heräsi niin osallistavasta budjetoinnista, perinteisestä demokratiajärjestelmästä kuin koronan vaikutuksista julkisten tilojen käyttöön ja kehittämiseen. Sobral totesikin, että “ihmiset eivät halua vain äänestää, he haluavat osallistua!”

Seuraavaksi siirryttiinkin kansainvälisiltä vesiltä Seinäjoen lakeuksille. Seinäjoen elinvoimajohtaja Erkki Välimäen ja Tytti Isokankaan kanssa mietittiin Seinäjoen elinvoiman reseptiä. Elinvoima syntyy tekemisen kautta, jossa kaupunki organisaationa ei pärjää yksin. Kaupunki ei ole itse pääosassa vaan sen asukkaat ja yritykset. Välimäen mukaan aluekehittäminen onkin maratonmatka, jossa vaaditaan yhä enemmän yhteiskehittämistä.

MDI:n neuvonantaja Timo Hämäläinen käsitteli puheenvuorossaan muuttuvaa kaupungistumista demografian, arvojen, työn ja innovaatioiden kautta. Lisäksi Hämäläinen pohti kaupunkisuunnittelun uusia agendoja sekä kaupunkisuunnittelun haasteita. Päivän päätti Citymaalaisten Pauliina Seppälä, joka ei haluaisi nähdä vastakkainasettelua kaupungin ja maaseudun välillä vaan näiden molempien edistämistä. Monipaikkaisuus nousi yhdeksi suurimmaksi keskustelun aiheeksi.

Kiitämme webinaaripäivän puhujia sekä aktiivisesti keskusteluun osallistuneita akatemialaisia onnistuneesta päivästä!

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa