Maaseudun valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi valmistui

MDI ja TK-Eval toteuttivat maa-ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin touko-joulukuussa 2017.

Arvioinnissa oli neljä osa-aluetta: ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnalliset hankkeet (23 kpl), vuosina 2014–2016 rahoitetut valtakunnalliset hankkeet (10 kpl), käynnissä olevat koordinaatiohankkeet (6 kpl) sekä valtakunnallisen hanketoiminnan hallinnointi. Arvioinnin päätelmät perustuvat dokumenttiaineistoon, seurantatietoon, sidos- ja kohderyhmäkyselyihin, haastatteluihin sekä verkostoanalyysiin.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla lisäarvoa maaseudun kehittämistyöhön

Arviointilöydökset osoittavat, että valtakunnalliset hankkeet ja koordinaatiohankkeet luovat ja tiivistävät temaattisia verkostoja. Lisäksi ne parantavat toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuottavat ja levittävät toimialoja hyödyttävää tietoa. Arvioinnissa kävi ilmi myös, että valtakunnallinen hanketoiminta tarvitsee alueellisia kontakteja ja jalkautumista alueille, sillä alueellisilla toimilla edistetään merkittävästi valtakunnallisuuden toteutumista ja hankkeen onnistumista.

Huomattavaa oli myös digitaalisuuden ja monikanavaisen viestinnän tärkeyden korostuminen valtakunnallisessa hanketyössä uudella ohjelmakaudella. Onnistunut viestintä on brändityötä, jota kuvastavat ammattimaisuus, korkealaatuiset tuotokset sekä monikanavaisuus. Siksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisikin korostaa ammattitaitoista viestintää sekä varata viestinnälle tarpeeksi resursseja. Lisäksi maaseutuverkoston viestintäkanavia ja -verkostoa tulisi hyödyntää paremmin viestinnässä valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden toimista ja tuloksista.

Arvioinnin suositukset liittyivät pääosin valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden teemojen valintaan, hankesuunnitteluun ja hankkeiden seurantaan.

Arvioinnin loppuraportti löytyy maaseutuverkoston sivuilta: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/valtakunnallisten-ja-koordinaatiohankkeiden-arviointi/

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa