Maaseudun valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi valmistui

MDI ja TK-Eval toteuttivat maa-ja metsätalousministeriölle Manner-Suomen maaseutuohjelmasta rahoitettujen valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arvioinnin touko-joulukuussa 2017.

Arvioinnissa oli neljä osa-aluetta: ohjelmakauden 2007–2013 valtakunnalliset hankkeet (23 kpl), vuosina 2014–2016 rahoitetut valtakunnalliset hankkeet (10 kpl), käynnissä olevat koordinaatiohankkeet (6 kpl) sekä valtakunnallisen hanketoiminnan hallinnointi. Arvioinnin päätelmät perustuvat dokumenttiaineistoon, seurantatietoon, sidos- ja kohderyhmäkyselyihin, haastatteluihin sekä verkostoanalyysiin.

Valtakunnallisella hanketoiminnalla lisäarvoa maaseudun kehittämistyöhön

Arviointilöydökset osoittavat, että valtakunnalliset hankkeet ja koordinaatiohankkeet luovat ja tiivistävät temaattisia verkostoja. Lisäksi ne parantavat toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuottavat ja levittävät toimialoja hyödyttävää tietoa. Arvioinnissa kävi ilmi myös, että valtakunnallinen hanketoiminta tarvitsee alueellisia kontakteja ja jalkautumista alueille, sillä alueellisilla toimilla edistetään merkittävästi valtakunnallisuuden toteutumista ja hankkeen onnistumista.

Huomattavaa oli myös digitaalisuuden ja monikanavaisen viestinnän tärkeyden korostuminen valtakunnallisessa hanketyössä uudella ohjelmakaudella. Onnistunut viestintä on brändityötä, jota kuvastavat ammattimaisuus, korkealaatuiset tuotokset sekä monikanavaisuus. Siksi hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisikin korostaa ammattitaitoista viestintää sekä varata viestinnälle tarpeeksi resursseja. Lisäksi maaseutuverkoston viestintäkanavia ja -verkostoa tulisi hyödyntää paremmin viestinnässä valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden toimista ja tuloksista.

Arvioinnin suositukset liittyivät pääosin valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden teemojen valintaan, hankesuunnitteluun ja hankkeiden seurantaan.

Arvioinnin loppuraportti löytyy maaseutuverkoston sivuilta: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/valtakunnallisten-ja-koordinaatiohankkeiden-arviointi/

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne