Leadereille tukea uuteen ohjelmakauteen

MDI tuki Päijät-Hämeen ja Pohjois-Kymenlaakson Leader-ryhmiä (Etpähä, Päijänne-Leader ja Pohjois-Kymen Kasvu) uuden ohjelmakauden strategiaprosessissa syksyn 2020 ajan.

MDI laati ryhmille tilastotietojen perusteella kattavat nykytilan kuvaukset sekä kartoitti alueiden tarpeita sekä verkostoja hallitus- ja sidosryhmäkyselyillä. Lisäksi MDI toteutti Leader-ryhmille virtuaalisia työpajoja, joissa analysoitiin alueiden voimavaroja sekä kehittämistarpeita sekä kehittämisen kärkiä paikallisia kehittämisstrategioita 2021–2027 varten. Koronatilanteesta johtuen työpajat järjestettiin turvallisesti ja tehokkasti virtuaalisina.

MDI:n strategiasparraus tuki erityisesti Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakua, joka toteutetaan keväällä 2020. Leader-ryhmien strategiatyö jatkuu itsenäisesti paikallisten kehittämisstrategioiden työstöllä.