Kuntavisio

Miten nuoret osallistetaan oikeasti ja aidosti oman kotiseutunsa kehittämiseen? Mitä ideoita ja ajatuksia nuorilla on kuntansa elinkeinon ja vetovoiman kasvattamiseksi? Voisiko nuorilla olla raikkaita ajatuksia koskien kuntastrategiaa?

MDI järjestää yhdessä Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukion, Nuvan sekä 4H-järjestön kanssa Kuntavisio-kilpailun. Kilpailu on valtakunnallinen ja järjestetään joka toinen vuosi. Kilpailussa tutustutaan oman kunnan elinkeino- ja hyvinvointistrategioihin sekä pohdintaan keinoja kunnan elinvoimaisuuden parantamiseen sekä nuorten osallistumiseen kuntakehittämisessä. Kilpailu sopii mainiosti lukion yhteiskuntaopin sekä maantiedon kurssien yhdeksi toteutustavaksi.

Kilpailun aikana oppilaitos tekee yhteistyötä oman kuntansa viranhaltijoiden kanssa, ja valmiit työt myös esitellään kunnan johdolle. Kunta voi näin ollen halutessaan hyödyntää nuorten visioita ja saada tuoreita ajatuksia kuntakehittämiseen.

Kilpailua kehitetään jatkossa siten, että finaaleja edeltävät kunnalliset semifinaalit. Myös kisakategorioita tullaan mahdollisesti lisäämään kisaan (maaseutumaiset kunnat, kaupunkikunnat).

Kilpailua pilotoitiin lukuvuonna 2020-21 Tampereella, Lahdessa, Kouvolassa sekä Helsingissä. Pilottivaiheen finaali järjestettiin pe 7.5. klo 10-13 etälähetyksenä, jossa pilottikoulujen parhaat ideat esitettiin tuomaristolle. Kilpailussa menestyneille joukkueille jaettiin rahapalkintoja sekä aluekehittämisstipendejä.

Kuntavision pilottikilpailussa Kouvolan Kuusankosken lukio vei voiton viestintään painottuvalla ideallaan. Joukkue nosti esiin elinvoimastrategian ja sen, että nuoria pitäisi ottaa enemmän mukaan kaupungin viestintään. Viestinnän yhteydessä tarkasteltiin myös Kouvolan imagon parantamista. Työ sai kiitosta etenkin kuntastrategian huomioonottamisesta sekä helposti toteutettavasta ideasta.

Kuntavisio palaa suurempana myöhemmin!

Lisätietoja

Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio:

mari.hannola-antikainen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi
simo.karvinen@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Muuta kysyttävää? Ota yhteyttä.