Julkaisut

2023

Lähteenmäki-Smith, K., Manu, S., Vainio, A., Väliniemi, L. (2023) Paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet. MDI Policy Brief 2023:4.

Lähteenmäki-Smith, K., Siltanen, K., Välininiemi, L. (2023). Inclusive Innovation for Green Transition. MDI Policy Brief 2023:3.

Lähteenmäki-Smith, K., Siltanen, K., Välininiemi, L. (2023).
Addressing the Gender and Diversity Paradoxes in Innovation — Towards a More Inclusive Policy Design. MDI Working Paper 2023: 1

Rannanpää, S., Manu, S., Ruokonen, H., Aro, R., Sinerma, J., Teräs, J. & Turunen, E. (2023). Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI). Loppuraportti.

Soininvaara, I., Kahila, P., Hirvonen, T., Pyykkönen, S. & Mayer, M. (2023). Sopimuksellisuus alueja kaupunkikehittämisessä
Tupala, T., Ranta, J., Leskelä, R., Pitkänen, S.,

Larjovuori, Riitta-Liisa; Heikkilä-Tammi, Kirsi; Rissanen, P., Jalava, J., Koskiaho, I., Valtakari, M.(2023). Työelämän mielenterveysohjelman vaikutusarviointi : Raportti joulukuu 2022

Valtakari, M.,Mayer, M., Aarrevaara, T., Purtilo-Nieminen, S., Tulppo, P., Eskelinen, J. & Pulkkinen, K. (2023). Jatkuvan oppimisen uudet nopeavaikutteiset toimet. Seuranta- ja vaikuttavuustutkimus

2022

Aro, R. & Ruokonen, H. (2022). Tietotyö maaseutualueilla — mitä kertovat tilastot?

Laasonen, V., Nyman, J., Fornaro, P., Lähteenmäki-Smith, K., Kolehmainen, J., Koski, H. & Ranta, T. (2022). Impacts and indicators of Innovation Ecosystems : A Framework for Analysis

Rannanpää, S., Heikkinen, B., Hovi, S., Pyykkönen, S., Tunkkari, I., Antikainen, J., Hirvonen, T. & Kahila, P. (2022). CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarviointi

Tillväxtanalys (2022). Inställning till omställning – kan Sverige inspireras av våra grannar?

Mayer, M., Lahtinen, J., Aapola-Kari, S., Pietarinen, A., Kallio, A.,  Jänkälä, J. & Hakanen, M. (2022). Työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana

Pitkänen, S., Mayer, M. & Valtakari, M. (2022). Selvitys alueellisista maahanmuuttostrategioista

Rannanpää, S., Antikainen, J., Aro, R., Huttunen, J., Hovi, S., Pitkänen, K., Strandell, A., Nurmio, K., Rehunen, A., Vihinen, H., Lehtonen, O., Muilu, T., Weckroth, M. (2022). Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys

Antikainen, J., Heikkinen, B., Nyman, J., Rannanpää, S., Hakkarainen, M. & Harju-Myllyaho, A. (2022). Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa 2014–2020

Aiempien vuosien julkaisut täydentyvät sivuille myöhemmin.