Elinvoimastrategia Kaustisen seudulle

Kaustisen seutukunta muodostuu Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnista. MDI päivittää Kaustisen elinvoimaohjelman vuosille 2016–2020. Elinvoimaohjelman laadinnassa hyödynnetään mahdollisimman paljon olemassa olevaa materiaalia ja aiempia kokemuksia.

Elinvoimaohjelmalla on kaksi sisällöllistä tavoitetta 1) Yhteisen kehitysvision määrittäminen seudun elinvoiman ja uudistumisen kehittämiseen ja 2) Seudullisen kehittämisen painopisteiden ja toimenpiteiden määrittäminen seudun tarpeiden, mahdollisuuksien, vahvuuksien ja tavoitteiden pohjalta.

Elinvoimaohjelmalla tähdätään vaikuttamaan eri toimijoiden kehittämistyöhön ja sitä kautta kehitysvision toteutumiseen, kehittämisresurssien käytön tehostamiseen, toimijoista muodostuvan kokonaisuuden yhtenäisyyden vahvistamiseen, maaseudun ja muiden kehittämisohjelmien ja -strategioiden toteuttamisen edistämiseen sekä koko Kaustisen seudun elinvoiman parantumiseen. Työ valmistuu huhtikuussa 2016 ja sen on tilannut Kaustisen seutukunta.