MDI mukana hahmottelemassa laajan metropolialueen tulevaisuutta

MDI vastaa elo-marraskuussa kuudesta laajan metropolialueen, eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen, yhteistoiminta-alueen tulevaisuustyöpajojen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista. Työn tilaaja on Uudenmaan liitto. Tulevaisuustarkastelun tavoitteena on kuvata kolmen maakunnan yhteistä tulevaisuutta ja tunnistaa maakuntien yhteisiä kehittämisteemoja, tuottaa näkemyksiä yhteisistä mahdollisuuksista ja avata polkua maakuntien nykyistä tiiviimpään yhteistyöhön. Työssä hyödynnetään tuloskortteja, joita työstetään jokaisessa pajassa eteenpäin sekä hyödynnetään hankkeen blogissa.

www.etelasuomentulevaisuus.net