Väestöennuste 2040 kymmenelle kaupunkiseudulle on julkaistu

MDI tuotti Hypoteekkiyhdistykselle, Kuntarahoitukselle, RAKLI:lle ja Ympäristöministeriölle 10 kaupunkiseudun väestöennusteen vuoteen 2040, joka perustuu tuoreimpiin tilastoihin syntyvyydessä, kuolleisuudessa sekä muuttoliikkeessä. Väestöennuste on menetelmiltään ja tuloksiltaan yhteensopiva Tilastokeskuksen vuoden 2018 koko maan väestöennusteen kanssa, ja huomioi esimerkiksi syntyvyydessä tapahtuneen erittäin suuren muutoksen 2010 -luvulla sekä tämän vaikutuksen väestönkehitykseen suoraan ja välillisesti.

Lue lisää mdi.fi/ennuste2040.