VAAKA

Vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa

Aluehallintouudistus on suurimpia ja merkittävimpiä hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, joita Suomessa on tehty. Muutos koskettaa tuhansien ihmisen työtä sekä yritysten ja kansalaisten palveluja. Uudistuksella on vaikutusta kaikkiin hallinnon tasoihin sekä alueilla että valtakunnallisesti. Alueiden kehittämisen näkökulmasta aluekehittämisjärjestelmään on tulossa merkittäviä muutoksia, kun osa järjestelmän nykyisistä organisaatioista lopettaa toimintansa sellaisenaan ja toisaalta lainsäädäntö ja jäljelle jäävien organisaatioiden roolit muuttuvat. ELY-keskusten ja TE-toimistojen näkökulmasta uudistuksen keskiössä on kustannustehokkuus, päällekkäisyyksien karsiminen ja asiakasnäkökulma. Lisäksi digitaalisuus tulee olemaan olennainen osa aluehallintouudistuksen vaikuttavaa toteutusta.

VAAKA – vaikuttavuus, aluekehittämisjärjestelmä, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus aluehallintouudistuksessa -tutkimushankkeen ytimenä on tuottaa tutkimuksellista tietoa aluehallintouudistuksen ennakoiduista vaikutuksista aluekehittämisjärjestelmään sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminnan asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Hankkeen ensimmäisessä osatehtävässä tarkastellaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta merkittäviä kriittisiä menestystekijöitä sekä sitä, miten tunnistetut kriittiset menestystekijät turvataan meneillään olevassa aluehallintouudistuksessa. Hankkeen toisessa osakokonaisuudessa tarkastellaan aluehallintouudistuksen vaikutuksia aluekehittämisjärjestelmän organisointimalleihin ja tehtävien vaikuttavaan toteutukseen sekä kartoitetaan vaihtoehtoja aluekehittämisjärjestelmän, mm. rakennerahastojen hallinnoinnin, uudistamiseksi. Perimmäinen kysymys on tällöin se, rakentuuko uusi itsehallintoon perustuva aluekehittämisjärjestelmä vahvemmin alhaalta ylös nojaten maakuntien täysin omaehtoiseen kehittämiseen. Pureskeltavana on aluekehittämisjärjestelmän käytännön roolitukset ja tehtävät sekä ohjausjärjestelmän muutokset uudistuksen myötä ohjaussuhteineen ja rooleineen.

MDI toteutti hankkeen yhdessä Tempo Economics Oy:n ja Melkior Oy:n kanssa. Hanke valmistui vuoden 2016 loppuun mennessä ja työn tuloksia hyödynnettiin aluehallintouudistuksen valmistelussa. Työ oli osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa ja työtä koordinoi TEM. Hankkeessa olivat mukana myös muut ministeriöt. Tutkimushankkeesta tiedotettiin ja tuloksista viestittiin tällä sivustolla mdi.fi/vaaka.

Lue lisää hankkeesta ja työvaiheista:

Lisätietoja hankkeesta: MDI:n toimitusjohtaja Tommi Ranta, tommi.ranta@mdi.fi, 040 588 2839.