Esiselvitys kuntien kiritysvälineistä ilmasto- ja kiertotaloustoimiin

Tervetuloa webinaariin, jossa kuullaan esiselvityksen keskeisiä johtopäätöksiä ja kommenttipuheenvuoroja. Lisäksi on mahdollisuus keskustella esiselvityksestä.

Maisema kattojen yllä kohti auringonlaskua.

Kansallisen kaupunkistrategian yksi kärkitoimenpiteistä oli selvitys mahdollisen “ilmastokiritysinstrumentin” käyttöönotosta. Kaupungeilla ja kunnilla on merkittävä rooli sekä ilmastotyössä että kiertotalouden vauhdittajina. Esiselvityksen tavoitteena oli hahmottaa, millaiset uudet ohjauskeinot (“kiritysvälineet”) voisivat tuoda lisäarvoa sekä kansallisten ilmastopolitiikan ja kiertotalouden tavoitteiden että kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja kiertotaloustoimien edistämiseen.

Selvityksen toimeksiantajana toimi ympäristöministeriö. MDI toteutti selvityksen yhteistyössä Tyrsky Konsultointi Oy:n sekä kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaation Valonian kanssa. Esiselvityksen johtopäätöksissä nousi esille mm. ilmasto- ja kiertotaloustyön käynnistysvaiheen suuri tukitarve, toisaalta kannusteet edelläkävijöille entistä kunnianhimoisempaan työhön ja kuntien vihreän siirtymän sopimuskehikko.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen pe 10.6. klo 15 mennessä tämän linkin kautta. Lämpimästi tervetuloa webinaariin jatkamaan keskustelua. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille 10.6.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Niina Nousjärvi, ympäristöministeriö, niina.nousjarvi@gov.fi, +358 50 434 5190.
Kehitysjohtaja Janne Antikainen, MDI, janne.antikainen@mdi.fi, +358 40 7641 829.