Luomuohjelman arviointi

Luomualan kehittämisohjelmasta ja luomualan kehittämisen tavoitteista vuoteen 2020 mennessä annettiin valtioneuvoston periaatepäätös toukokuussa 2013. Kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, monipuolistaa kotimaisten luomutuotteiden valikoimaa sekä parantaa luomuruoan saatavuutta vähittäiskaupoissa ja ammattikeittiöissä. Lisäksi ohjelman toimilla pyritään nostamaan Suomen luonnonmukaista viljelysalaa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Arvioinnin tavoitteena on arvioida luomualan kehittämisohjelman toteutusta sekä saavutuksia. Arvioinnissa selvitetään missä määrin luomualan kehittämisohjelman tavoitteet on saavutettu, ovatko tehdyt toimet olleet oikean suuntaisia ja kohdistuuko ohjelman toteuttamiseen kehittämispaineita ohjelman toteutuksen loppukaudelle sekä mitä ajatuksia luomualan toimijoilla on alan kehittämiseen liittyen seuraavalla ohjelmakaudella.

Arviointi toteutetaan kehittävällä ja vuorovaikutuksella otteella, ja toteutuksessa kuullaan koko luomualan toimijaketjua. Arvioinnin osallistavia tiedonkeruumenetelmiä ovat sähköinen kysely, haastattelut sekä alueelliset työpajat. Arvioinnin loppuraportti valmistuu syyskuussa 2018.

Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinnin tilaaja ja arvioinnin toteuttajia ovat Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI sekä TK-Eval.

Lisätietoa arvioinnista antavat