Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

MDI:n ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin toteuttama Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi Maa- ja metsätalousministeriölle on julkaistu. Keskeisimmät havainnot koottiin tiivistelmään.

Lataa Leader-arvioinnin tiivistelmä (pdf)

Leader-arvioinnin tiivistelmän kansikuva.

Tutkijat Sari Rannanpää (MDI) ja Torsti Hyyryläinen (Ruralia-instituutti) analysoivat arvioinnin tuloksia ja Leader-toiminnan tulevaisuudennäkymiä podcastissa.

Leader-periaatteita on seitsemän:

  1. alueperusteisuus
  2. alhaalta ylös
  3. paikallinen kumppanuus
  4. monialaisuus
  5. innovatiivisuus
  6. alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö
  7. verkostoituminen

Leader-aarvioinnissa tarkasteltiin Leader-periaatteiden toteutumista koko Leader-ketjussa politiikkatasosta paikallisiin toimijoihin. Lisäksi arvioinnissa pureuduttiin Leader-hallintomallin toimivuuteen sekä Leader-toiminnan tulevaisuuskysymyksiin maaseutuohjelmassa.

Arvioinnin tiedonkeruuvaiheessa tehtiin useita eri kyselyjä (muun muassa kuntatoimijoille, Leader-ryhmille), haastatteluja, työpajoja, Leader-tapahtumien havainnointia sekä dokumentti- ja indikaattorianalyysiä. Arviointi toteutettiin marraskuun 2018 ja joulukuun 2019 välisenä aikana ja se julkaistiin tammikuussa 2020.

Lisätietoja arvioinnista: 

Sari Rannanpää, asiantuntija, sari.rannanpaa@mdi.fi, 050 523 6872