MDI calculated a population projection up to 2040 for the city of Turku, describing in detail the demographic components and demographic development of the municipality.

MDI laskee väestöennusteen vuoteen 2040 asti Turun kaupungille väestöennusteen, jossa lasketaan kaupungin väestönkehitys 2017–2040, ja kuvataan tarkemmin väestönkehityksen osatekijät sekä kunnan demografista kehitystä.