Vantaan kehäradan laajemman vaikuttavuuden mittarit

Vantaan kaupunki

Työssä arvioitiin Kehäaradan vaikutuksia perinteistä yhteiskuntataloudellista tarkastelua laajemmin. Laajemmassa vaikuttavuuden arvioinnissa käytettiin MDI:n laatimaa kukoistavan alueen viitekehystä, keskittyen erityisesti elinvoimaisuuden ja veto-, pito- ja valovoimaisuuden tekijöihin. Vaikutuksia tarkasteltiin ensisijaisesti Vantaan näkökulmasta, mutta karkealla tasolla myös laajan metropolialueen näkökulmista.