VALUMA – Verkostoyhteistyön aluemalli

VNK (VN TEAS)

Valtioneuvosto on tilannut selvityshankkeen, joka tuottaa tietoa erilaisista toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista aluekehittämisen verkostoyhteistyölle. Tarkoituksena on tukea hallitusohjelman mukaista alue- ja kaupunkikehittämisen verkostoyhteistyön käynnistämistä sekä kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja instrumenttien valmistelua. Selvityshankkeen päätavoitteena on kartoittaa vaihtoehdot aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleista ja rahoitusvaihtoehdoista sekä tuottaa ehdotuksia verkostoitumisen mahdollisuuksista kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan yhteistyön ja kumppanuuden syventämiseksi. Hankkeessa selvitetään, millainen toimintamalli tukisi parhaiten alueiden omaehtoista ja monimuotoista verkottumista sekä vertaisoppimista. Toiseksi tarkastellaan, kuinka verkostot voisivat tukea kansallisten alueiden kehittämisen painopisteiden ja muiden tavoitteiden toteutusta sekä millainen ennakkoarviointikehikko verkostomaiselle toimintatavalle voidaan luoda. Olennaista on tunnistaa ja arvioida, millaisia vaikutuksia ehdotetulla toimintamallilla tai malleilla voidaan ennakoida olevan. Hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa. MDI toteuttaa aluekehittämisen verkostoyhteistyön toimintamalleja (VALUMA-hanke) koskevaa selvityshanketta yhdessä Forefront Oy:n ja Nordregion kanssa.