TyöMäärä

VNK (VN TEAS)

Vuoden 2017 alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi oli yksi Sipilän hallituksen toimenpiteistä työllisyyden parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi. MDI:n johtama konsortio valittiin toteuttamaan työttömien määräaikaishaastattelujen vaikuttavuuden arviointi. Arvioinnilla pyrittiin tuottamaan tutkimuksellista ja näkemyksellistä tietoa erityisesti työvoimahallinnon toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työn tarjonnan vahvistamiseksi. Arviointi kulkee nimellä TyöMäärä ja se toteutettiin osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Arvioinnin tulokset valmistuivat vuoden 2018 aikana. MDI:n kumppaneita arvioinnissa olivat TK-Eval avoin yhtiö, Melkior Oy, Mikko Kesä Oy ja Arnkil Dialogues.