Suomen Uusyrityskeskuksen vaikuttavuusselvitys

Suomen Uusyrityskeskukset

Suomessa toimii noin 30 alueellista ja paikallista uusyrityskeskusta. Uusyrityskeskusten tehtävänä on edistää neuvonnan ja asiantuntijapalveluiden avulla uuden yritystoiminnan syntymistä. Vaikuttavuusselvitys jakautui neljään työvaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin tilasto- ja toimintaympäristöanalyysi Uusyrityskeskusten tuloksista. Toisessa vaiheessa toteutettiin internetkysely niille yrittäjille, jotka ovat viimeisen viiden vuoden aikana perustaneet yrityksen jonkun Uusyrityskeskuksen kautta. Kolmannessa vaiheessa selvitettiin 30 Uusyrityskeskuksen alueellista vaikuttavuutta omalla toiminta-alueellaan. Neljännessä vaiheessa luotiin laskentamalli, jonka avulla arvioitiin Uusyrityskeskusten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.