Selvitys nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksistä (Oulu)

Oulun kaupunki

MDI selvitti Nopeiden Kokeilujen toimintamallin edellytyksiä pysyvänä toimintamallina Oulun kaupungissa. Selvityksessä luotiin toimintamallin arvioinniksi ja kehittämiseksi viitekehys. Projektissa haastateltiin kokeilutoiminnan osallisia ja kaupungin henkilökuntaa sekä havainnoitiin käynnissä olevia kokeiluja.