Selvitys nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksistä (Oulu)

Oulun kaupunki

MDI selvittää Nopeiden Kokeilujen toimintamallin edellytyksiä pysyvänä toimintamallina Oulun kaupungissa. Selvityksessä luodaan toimintamallin arvioinniksi ja kehittämiseksi viitekehys. Projektissa haastatellaan kokeilutoiminnan osallisia ja kaupungin henkilökuntaa sekä havainnoidaan käynnissä olevia kokeiluja.