Selvitys ja vertailu eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista

Innopark Programmes Oy

MDI toteutti selvityksen eurooppalaisten kasvukäytävien älykkään liikkumisen palveluista ja matkaketjuista HHT-käytävän kehittämisen tueksi. Työ sisälsi mm. suomalaisten ja eurooppalaisten asiantuntijoiden haastatteluja. Lopputuloksena syntyi toimenpidesuunnitelma Suomen kasvukäytävälle.