Rauman kiertotaloustiekartan laadinta

Rauman kaupunkikehitys/Luanikas viherkäine Rauma -hanke

MDI sparraa Rauman kaupunkia kiertotaloustiekartan laadinnassa. Työssä pyritään konkretisoimaan kiertotalouden tavoitteet, toimenpiteet, potentiaaliset kasvualat ja keskeiset toimijat. Työhön kytkeytyy olennaisesti myös hiilineutraalisuus ja HINKU-tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Prosessiin sisältyy taustahaastattelut, työpaja, sähköinen kysely ja tiivis loppuraportti.