Pohjois-Karjalan innovaatioympäristöt

Pohjois-Karjalan liitto

Työn tarkoituksena on Pohjois-Karjalassa toimivien innovaatioalustojen toiminnan aktivointi ja yhteistyön tukeminen, joka osaltaan mahdollistaisi vahvemman innovaatioekosysteemin muodostumisen. Aktivointi ja yhteistyön vahvistaminen pitää sisällään kolme pääteemaa: 1. Asiakas- ja markkinatarpeen ymmärtäminen, 2. Vaikuttavien rajapintojen ja rakenteiden tunnistaminen sekä 3. Luottamuksen rakentaminen, monialaisen osaamisen ja verkostojen jakaminen. Hankinta sisältää 2 työpajaa, joista ensimmäinen järjestetään 6.5. klo 9-13 ja toinen myöhemmin sovittuna aikana syksyllä 2019. Lisähankintana toteutetaan lisäksi GreenHub-toimijoille sähköinen kysely, jonka tuloksia esitellään omassa työpajassaan.