Linke-ESR-hankkeen arviointi

Seinäjoen kaupunki

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut toteuttivat ESR-rahoitteista Linke-hanketta. Hankkeen tavoitteena oli tukea työnhakija-asiakkaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Hankkeen kokonaisuuteen kuului asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen ja valmiudet huomioiva ammattitaitoinen ohjaus, tuki ja kannustus työ- ja opiskeluvalmiuksien kehittymiseksi sekä osaamisen ja työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseksi. MDI toteutti Linke-hankkeen arvioinnin. Ensimmäisessä vaiheessa MDI sparrasi Avanti-työllisyyspalveluja itsearviointina tehtävän väliarvioinnin toteuttamisessa. MDI toteutti hankkeen ulkopuolisen loppuarvioinnin kesällä 2018.