Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi

Maa- ja metsätalousministeriö

MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttavat Maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-toiminnan eli Leader-periaatteiden toteutumisen ja hallintomallin arvioinnin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Arvioinnin tiedonkeruussa käytetään dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä, haastatteluja, fokusryhmiä, työpajoja ja havainnointia. Arvioinnin avulla pyritään saamaan kattava näkemys Leader-periaatteiden ja hallintomallin toimivuudesta, lisäarvosta ja kehittämiskohteista. Arviointi valmistuu joulukuussa 2019.