Kuopion asumisen trendit ja potentiaaliset asukasryhmät

Kuopion kaupunki

MDI toteuttaa Kuopion kaupungille työn, jossa tarkastellaan kuopiolaisten asumispreferenssejä sekä selvitetään Kuopion ja erityisesti kaupungin uusien, suunnitteilla ja rakenteilla olevien asuinalueiden tunnettavuutta. Projektin tulosten perusteella pyrimme osoittamaan erilaisia asukasprofiileja, joiden tarpeiden perusteella määritellään asuinympäristöjä, palveluita, arkkitehtuuria, joukkoliikennettä ja muita asumisen keskeisiä ominaisuuksia. Selvityksen tarkoituksena on toimia konkreettisen suunnittelutyön tukena ja markkinointimateriaalina. Työ valmistuu marraskuun puoleen väliin mennessä. Kokonaisuudessaan MDI:llä on kattavaa kokemusta erilaisista asumisen preferenssejä käsittelevistä tutkimuksista ja selvityksistä, joista kerättyjä oppeja voidaan hyödyntää myös tässä työssä. MDI:ltä työtä ovat toteuttamassa Veera Mustonen, Janne Antikainen, Susanna Haanpää ja Jaakko Huttunen.