Kalatalouden verkostoanalyysi

Kalatalousverkosto, Ruokaviraston verkostopalvelut

MDI toteutti kalatalouden verkostoanalyysin, jolla luotiin kokonaiskuva kansallisesta kalatalouden verkostosta ja tiedon kulusta sen sisällä. Verkostoanalyysiä tullaan käyttämään toimialan tiedonvälityksen ja verkostoitumistoimien kehittämisessä. Analyysi visualisoitiin Gephi-ohjelmalla.