Hollannin VM:n arviointikäytänteiden kehittämisarviointi CSES.uk:lle

Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, UK

Työssä toteutettiin vertailuanalyysi arviointikäytäntöjen parantamisesta päätöksenteossa. MDI oli vastuussa Ruotsin benchmark-tutkimuksesta. Tutkimuksen tilasivat Euroopan komissio ja Alankomaiden hallitus.