Fillari – MaaSin puuttuva pyörä? Selvitys pyöräilyn asemasta liikkuminen palveluna-konseptissa

Liikennevirasto

MDI oli mukana selvittämässä mikä on pyöräilyn asema MaaSissa (liikkuminen palveluna –konseptissa) maailmalla ja Suomessa. Työssä kartoitettiin onnistuneita kokeiluja maailmalta ja pohdittiin miten niitä voidaan tuoda suomalaisille seuduille. MDI:n roolina oli erityisesti kartoittaa eri toimijoiden roolia ja käytännön kokeilujen mahdollisuuksia kaupunkiseuduilla. MDI toimi Liikenneviraston tilaamassa työssä Swecon alihankkijana. Selvitys valmistui vuoden 2015 aikana.