Etelä-Pohjanmaan väestöennuste

Etelä-Pohjanmaan liitto

MDI laski Etelä-Pohjanmaan liitolle Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kunnille väestöennusteen vuosille 2018-2040. Väestöennusteessa tarkasteltiin väkiluvun, demografian ja huoltosuhteiden kehitystä, sekä väestönkehityksen osatekijöitä. Väestöennusteeseen laskettiin lisäksi 3 vaihtoehtoista skenaariota.