Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiasparraus

Etelä-Pohjanmaan liitto

MDI toteutti Etelä-Pohjanmaan maakuntakonsernin strategiaprosessiin liittyvien työpajojen sarjan. Ensimmäiset kaksi työpajaa liittyivät toimintaympäristön muutosten ennakointiin ja tunnistamaan muutosten vaikutuksia tulevalle maakunnalle. VIimeiset kolme työpajaa käsittelivät maakuntakonserniin visiota, missiota, strategisia päätavoitteita, kriittisiä menestystekijöitä sekä tiettyjä prosessin aikana esiin nousevia erityiskysymyksiä.