Elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvitys

Sitra

MDI laatii Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle (SITRA) elinikäisen oppimisen väestö, ennakointi ja kohtaanto -selvityksen. Selvitys pitää sisällään neljä toisiinsa kytkeytyvää työvaihetta, jotka liittyvät väestökehityksen ja koulutustarjonnan tilannekuvan laatimiseen, väestökehityksen ja koulutustarpeiden ennakointiin, kohtaantoon liittyvään analyysiin sekä tilastollisten, viestinnällisten ja graafisten materiaalien tuottamiseen. Selvityksen tuloksista koostetaan raportti. Selvitys valmistuu joulukuussa 2019.