Arviointi koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä innovoinnin edistymisestä maaseutuohjelmassa

Maa- ja metsätalousministeriö

MDI toteutti konsortiossa Spatian ja TK-Evalin kanssa arvioinnin Manner-Suomen Maaseutuohjelman koulutus- ja yhteistyötoimenpiteiden tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta sekä ohjelmasta innovaatioiden edistäjänä. Arvioinnissa tehtiin myös analyysi ja tapaustutkimus EIP-ryhmistä. Arvioinnin tiedonkeruussa käytettiin dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä, haastatteluja sekä työpajoja.