Akaan kaupungin tulo- ja lähtömuuttajakysely

Akaan kaupunki

Akaa on kärsinyt viime vuosina muuttotappiota ja haluaa nyt pureutua tarkemmin muuttotappion syihin ja selvittää, millaisilla toimenpiteillä asiaan saataisiin muutos. Projektissa haastatellaan sähköisesti Akaasta viimeisen viiden vuoden aikana poismuuttaneita ja samaan aikaan Akaaseen muuttaneita. Kyselyssä kartoitetaan mm. viihtymistä, Akaan suosittelua muille ja tyytyväisyyttä Akaan palveluihin. Kyselyn tuloksista tuotetaan lopuksi raportti.