6Aika, data-analyysi ja perustelumuistion laatiminen EU 2021+ -ohjelmakauden valmisteluun

Tampereen kaupunki

MDI laatii vertailuanalyysin kestävän kaupunkikehittämisen ITI-instrumentin (6Aika-toiminnan) laajentamisen vaihtoehdoista kaudella 2021-2027 erilaisten tilastollisten kuvaajien pohjalta.