Yritysystävällisyyden edistäminen Päijät-Hämeessä

Lahden seutu tahtoi olla Suomen yritysystävällisin kasvukeskus vuoteen 2015 mennessä. MDI laati kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat yritysystävällisyyden edistämiseksi Päijät-Hämeen kunnille. Yritysystävällisyys tarkoittaa sitä, että kaikessa julkisessa, elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa pyritään ottamaan huomioon yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset. Tämä huomioidaan niin valmistelussa, päätöksenteossa, yrittäjyyden mahdollistavassa kehittämisessä kuin yrittäjille suunnatuissa palveluissa. Prosessin aikana MDI teki kenttäkierroksen ja tuotti kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat. Prosessi päättyi vuoden 2012 lopussa.