Yritysten näkemysten kokoaminen Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaan

Etelä-Pohjanmaalla on valmisteltu älykkään erikoistumisen strategiaa, joka yhdistää maakuntastrategian painoitukset ja niitä läpäisevät horisontaaliset teemat, joita alueella tulee älykkään erikoistumisen hengessä kehittää. MDI toteutti Tampereen yliopiston toimeksiannosta työn, jonka tavoitteena oli kerätä eteläpohjalaisten yritysten näkemyksiä älykkään erikoistumisen strategiaan. Työ toteutettiin haastatteluin maalis-huhtikuun 2014 aikana.