Yrittäjyysbuusti-palvelun kehittäminen

Pirkanmaan TE-toimisto on yhdessä sidosryhmien kanssa kehittänyt maakunnan alueella aloittavien yrittäjien palvelua. Yrittäjyysbuusti-nimellä kulkeva palvelu starttaa kolmannen kautensa kesän 2021 aikana. MDI toteutti Pirkanmaan ELY-keskukselle YB3.0-toimintamalliin liittyvän kehittämistyöpajan huhtikuussa 2021. Työpajassa tuotettiin ideoita palvelun sisältöjen kehittämiseen, pohdittiin yhteistyötä Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun kanssa erityisesti palveluohjauksen näkökulmasta ja listattiin ideoita palvelualustan (palvelualusta.fi) käytettävyyden ja toiminnallisuuksien kehittämiseksi.