Ylöjärven elinkeino-ohjelman päivitys

Ylöjärven Yrityspalvelut Oy toimii kaupungin elinkeino- ja kehitysyhtiönä ja vastaa kaupungin yritysneuvonnasta, tonttitarjonnasta ja elinkeinojen kehittämisestä. MDI tukee Ylöjärven uuden elinkeino-ohjelman laadintaa vuonna 2018 päivitetyn kaupunkistrategian mukaisesti. Työssä tuotettiin analyysi Ylöjärven elinkeinojen kehityksestä 2010-luvulla ja tehtiin vertailu Ylöjärven positiosta suhteessa Kaarinan, Kangasalan ja Nokian kehitykseen. Kaupunginhallitukselle ja kehittämistoimikunnalle toteutetussa työpajassa tehtiin kaupunkistrategian pohjalta linjaukset elinkeino-ohjelman painopisteistä ja hahmoteltiin keskisimpiä tavoitteita vuoteen 2026. Lisäksi listattiin tarvittavia toimenpiteitä. MDI taittaa lopuksi elinkeino-ohjelman kaupungin ilmeelle.